Avizier achizitii publice

Pagina 1 din 26 (253): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Achizitie abonament la Ziarul Financiar și Business Magazin - 2018

| |Lucian MIZGACIU - lucianmizgaciu@unitbv.ro|

22.01.2018 17:02

Achizitie abonament la Ziarul Financiar și Business Magazin pentru anul 2018, conform specificatii tehnice si caiet de sarcini anexate.

2.        Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă bunul cerut mai sus si vor completa anexa la invitatia de participare.

3.        Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Brasov, B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura Universitatii

Telefon/Fax: 0268414900

E-mail: cristinadumitrascu@unitbv.ro

Persoană de contact: Lucaci Cristina

4.       Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

În cazul ofertei transmise prin e-mail/fax, Beneficiarul solicită transmiterea ulterioară, in termen de maxim 3 zile, a ofertei în original.

5.            Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 29.01.2018, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.


Citeste mai multe ...
Achizitie teste psihologice

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

22.01.2018 11:12

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Teste psiholigice cu materialele aferente, inclusiv licența de utilizare-150 evaluari

 


Citeste mai multe ...
Achizitie laptopuri: lot 1 - 19 buc si lot 2- 9 buc

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

19.01.2018 14:54

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1:                 Laptop – 19 bucati

Lot 2:                 Laptop – 9 bucati

 


Citeste mai multe ...
Achizitie servicii transport valori

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

17.01.2018 12:21

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Servicii transport valori (60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)), prin care se asigura colectarea si transportul de valori monetare de la Universitatea Transilvania Brasov la Trezoreria Municipiului Brasov si retur, lungime aproximativa traseu 25 km.


Citeste mai multe ...
Achizitie lucrari de reparatii trepte Colina corp C fizica si rezistenta

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

16.01.2018 08:50

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de reparatii trepte Colina corp C fizica si rezistenta, cod CPV 45262330-3 - Lucrari de reparare a structurilor din beton (Rev.2).


Citeste mai multe ...
Invitatie achizitie abonament ziarul Financiar si Business Magazin

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

15.01.2018 09:52

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru: un abonament la Ziarul Financiar și Business Magazin pentru anul 2018, conform specificatii tehnice si caiet de sarcini anexate.


Citeste mai multe ...
Achizitie servicii monitorizare si mentenanta caserii

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

11.01.2018 12:44

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la procedura de achizitie directă, în vederea achizitionarii de Serviciilor de monitorizare, dispecerizare si interventie operative la sistemele antiefractie si antiincendiu precum si mentenanta sistemelor de alarma (79711000-1 - Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare (Rev.2)), conform anexei cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii.


Citeste mai multe ...
Clarificare Servicii de audit financiar

| |Lucian MIZGACIU - lucianmizgaciu@unitbv.ro|

07.11.2017 12:25

Clarificare Modificare data finalizare audit financiar

Se va respecta Anexa 1 atasata


Citeste mai multe ...
Servicii de auditare financiara

| |Lucian MIZGACIU - lucianmizgaciu@unitbv.ro|

06.11.2017 14:06

06.11.2017

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro va invita sa participati la procedura de achizitie directă conform art. 7 alin 5 din LG 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în vederea achizitionarii de Servicii de audit financiar cod CPV - 79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasata prezentei invitatii.

Informatii spulimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Lucian Mîzgaciu.

Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier

Termenul limita de primirea ofertelor este 09.11.2016 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr 29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii sau pe tehnic@unitbv.ro.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.


Citeste mai multe ...
Service ascensoare

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

03.11.2017 09:44

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Service ascensoare cod CPV 50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2).


Citeste mai multe ...
Pagina 1 din 26 (253): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...