Comisia de disciplina a universitatii


 

1. Prof.univ.dr.ing. Virgil GEAMAN    Presedinte
       
2. Prof.univ.dr.ing. Ileana ROSCA Membru
       
3. Conf.univ.dr. Carmen Adriana GHEORGHE Membru
       
4. Ec. Corina DERCZENI Secretar
       
       
Comisia a fost constituita in temeiul reglementarilor actuale, fiind numita prin
Ordinul Rectorului nr. 2760/23.01.2007 si Ordinul Rectorului nr. 5274/16.07.2012 .