COMISIA DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA UNIVERSITARA

din Universitatea Transilvania din Brasov
 
1. Lect.univ.dr. Cristina ROTARU SALCA    Presedinte Comisie de etica si deontologie profesionala universitara
       
2. Sef lucr.univ.dr. Cristian Cornel TERESNEU
Vicepesedinte Comisie de etica si deontologie profesionala universitara
       
3. Prof.univ.dr.ing. Zoltan MARKOS Membru
       
4. Conf.univ.dr.ing. Venetia SANDU Membru
       
5. Conf.univ.dr. Dana BOSCOR Membru
       
6. Sociolog Maria CIOCOIU Membru
       
7. Tehn. Ecaterina - Eva BENEDEK Membru
       
8. Stud. Mihai BRATU Membru
       
9. Stud. Alexandru LACULICEANU
Membru
       
10.  Ing. Alina NEAGOE Secretar  Comisie de etica si deontologie profesionala universitara
       

Comisia a fost constituita in temeiul reglementarilor actuale, fiind numita prin:
- Ordinul Rectorului nr. 5203/21.05.2012
- Ordinul Rectorului nr. 6500/02.04.2014

- Ordinul Rectorului nr. 7047/15.10.2014