Prima pagina

 
Aria de activitate, obiective de cercetare Cuvinte cheie

  Grupul de cercetare CeLTA din cadrul Departamentului de Lingvistică Teoretică și Aplicată (DeLTA) și-a propus investigarea fenomenelor lingvistice abordate prin prisma paradigmei lingvisticii teoretice, precum şi dintr-o perspectivă pluri-disciplinară. Prin demersul său, CeLTA urmărește să se alăture colectivelor de cercetători din țară şi din străinătate, din mediul academic şi din afara lui, a căror activitate vizează domeniul studiilor lingvistice pentru comunicare interculturală. Pentru a-și atinge obiectivele propuse, printre activitățile desfășurate în cadrul CeLTA se numără:
  •    Consultanţa lingvistică şi educaţională
  •    Mentoratul în cercetare
  •    Organizarea de sesiuni de informare
  •    Găzduirea şi organizarea de conferinţe
  •    Editarea şi publicarea de lucrări reprezentative și a unor colecții tematice.

comunicare interculturală;
limbaj profesional;
lexicografie  Profilul grupului de cercetare

Parte integrantă a Departamentului de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (DeLTA), CeLTA reprezintă o structură de cercetare în domeniul ştiinţelor umaniste. În această structură îşi desfăşoară activitatea doisprezece membri, în colaborare cu alţi zece cercetători din cadrul DeLTA, ale căror activități se grupează în următoarele direcții principale: procese educaționale, traductologie, lexicografie, comunicare profesională. Alcătuită dintr-o echipă de cercetători cu o pregătire teoretică solidă, dobândită prin studii urmate în țară și în străinătate, precum și cu o vastă experienţă profesională acumulată prin implicarea în proiecte naționale și internaționale, CeLTA deține capitalul de competență necesar pentru a furniza consultanţă şi asistenţă pentru fiecare dintre direcţiile menţionate.