Universitatea “Transilvania” ofera programe de studiu de doctorat pe mai multe directii de specializare destinate aprofundarii cunostintelor acumulate anterior. In anul 1957 are loc sustinerea primelor teze de doctorat.

Astfel, in cadrul universitatii noastre, in perioada 1957-2012, au obtinut titlul stiintific de doctor un numar de 1607 persoane, care isi desfasoara activitatea cu succes in procesul didactic, in institutele de cercetari si in productie. Din cele 786 cadre didactice angajate la universitate, 653 au titlul stiintific de doctor, reprezentand 83%, iar marea majoritate a celorlalte cadre didactice sunt doctoranzi, in diferite stadii de elaborare a lucrarii de doctorat.

Activitatea de pregatire a doctoranzilor se desfasoara, indeosebi, in cadrul centrelor de cercetare stiintifica din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare (ICDT) PRO-DD. ICDT are ca scop desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniile de excelenta ale Universitatii “Transilvania” din Brasov, pentru dezvoltarea de produse high tech si promovarea dezvoltarii durabile.

In prezent Universitatea Transilvania din Brasov este organizatoare de doctorat in 18 domenii de doctorat:  inginerie mecanica, inginerie industriala, ingineria materialelor, inginerie electrica, inginerie electronica si telecomunicatii, ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie chimica, inginerie forestiera,           • silvicultura, matematica, informatica, inginerie si management, marketing, filologie, stiinta sportului si educatiei fiizice, medicina si muzica.

Aceasta forma de pregatire cuprinde peste 600 de doctoranzi, dintre care 140 la forma cu frecventa cu bursa, coordonati de 181 conducatori de doctorat.

Lista conducatorilor de doctorat pe facultati