Despre Facultate

 • Istoric
 • Conducere
 • Plan strategic
 • Plan operaţional
 • Organigrama

Detalii ...

Programe de Studiu

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane oferă programe de studii pentru:
 • Ciclul I: studii universitare de licenţă (3 ani)
 • Ciclul II: studii universitare de masterat (2 ani)

Detalii ...

Studenţi

 • Orar
 • Cazare
 • Burse
 • Sesiune de examene
 • Finalizarea studiilor

Detalii ...

Departamente

În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane, activităţile didactice sunt coordonate de către urmatoarele două departamente:
 • Departamentul de Performanţă motrică
 • Departamentul de Educaţie Fizică şi Motricitate Specială
Detalii ...

Cercetare Ştiinţifică

Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană a fost înfiinţat în anul 2004 sub egida Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov în colaborare cu Universitatea din Piteşti, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport Chişinău  şi Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport Bucureşti. 
Detalii ....

Admitere

 • Locuri scoase la concurs
 • Acte necesare
 • Calendar admitere
 • Examen admitere

Detalii ...