IN MEMORIAM


Prof. univ.dr. ing. Ioan CURTU, 5 iulie 1942 – 24 decembrie 2016

Născut la data de 5 iulie 1942, în comuna Racoviţa, jud. Timiș, a urmat studiile liceale în cadrul Liceului „C. Brediceanu” din  Lugoj, pe care l-a absolvit în anul 1960 ca „absolvent cu diplomă de merit”.
În perioada 1960 - 1966 a urmat cursurile Institutul Politehnic Brașov, specializarea „Industrializarea lemnului”, obținând diploma de inginer cu media 10. În anul 1972 a obținut titlul de Doctor Inginer cu lucrarea „Contribuții la optimizarea batiurilor mașinilor pentru prelucrarea lemnului”.
A fost și va rămâne un model de dăruire sufletească pentru peste 40 de generații de studenți. Un model pentru cei care făceau primii pași în această minunată profesie de dascăl. A știut să insufle dragostea față de profesie.
Activitatea didactică în cadrul Universității Transilvania din Brașov a început-o ca șef laborator (preparator) în anul 1966. Apoi, urmând un curs profesional firesc, prin concurs,  a fost, pe rând, asistent universitar (1969–1972), șef lucrări (1972– 1977), conferențiar (1977– 1990) și profesor universitar începând cu anul 1990.
A fost și va rămâne un reper profesional de o valoare  incontestabilă cu un număr de peste 400 de studii și cercetări în domeniul rezistenţei, elasticităţii şi testării lemnului şi compozitelor lignocelulozice. A fost prim autor sau co-autor a 24 de cărţi de specialitate, publicate în edituri pe plan central, a 17 manuale universitare, publicate pe plan local și a 8 invenții. Activitatea de cercetare desfășurată i-a fost apreciată la cel mai înalt nivel, în anul 1990 acordândui-se premiul „Traian SĂVULESCU” al Academiei Române. Pe baza meritelor sale științifice a devenit, în iunie 2007, Membru Titular al Academiei de Științe Tehnice din România iar din anul 2010, Membru al Academiei de Știintele Naturii din Federația Rusă. A fost membru al Asociației Române de Tensometrie (ARTENS), al Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) și membru fondator al Societății Române de Mecanică Tehnică Aplicată.
A fost un mare patriot militând cu fiecare prilej pentru interesele naționale ale învățământului superior românesc. Persoană activă, s-a implicat în apariția și dezvoltarea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) al cărei prim Președinte a fost începând cu anul 2006 și până în anul 2013.
Prin dispariția profesorului dr.ing. Ioan CURTU Universitatea Transilvania din Brașov suferă o grea pierdere. Ne-a mai părăsit încă un membu al unor generații care, prin tot ceea ce au făcut, au contribuit la dezvoltarea academică brașoveană.


Prof.univ.dr. Andrei Bodiu, 27 aprilie 1965 – 3 aprilie 2014

Născut în 1965, absolvent şi ulterior doctor în litere al Universităţii din Timişoara, opt ani decan al filologiei braşovene, membru al Consiliului ARACIS, vicepreşedinte al Senatului Universităţii Transilvania din Braşov, Andrei Bodiu este în primul rând un poet de renume al literaturii române.
Volumele sale de versuri - Cursa de 24 ore (1994), Poezii patriotice (1995), Studii pe viaţă şi pe moarte (2000), Oameni obosiţi (2008) - transmit, într-un mod unic şi irepetabil, curajul de a asuma conştiinţa fragilităţii şi perisabilului în toate momentele existenţei noastre cotidiene. Pe lângă opera sa poetică, Andrei Bodiu lasă în urmă şi o impresionantă operă de construcţie culturală. Participând la dinamica intelectuală care a făcut din Braşov un centru proeminent în cercetarea literară românească (volumele sale de studii se regăsesc în toate bibliografiile studiilor româneşti din ţară şi din străinătate), el a fost totodată principalul arhitect al instituţiei care hrăneşte şi susţine de mai bine de două decenii această dinamică: Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov.
Prin forţa viziunii sale şi prin personalitatea sa coezivă, Andrei Bodiu a reuşit să creeze evenimente publice de mare răsunet, care au resituat Braşovul pe harta culturală a României şi a Europei (Bienala Europeană de Poezie,  Conferinţele Naţionale Universitare de Literatură Română Contemporană s.a.). Andrei Bodiu a pus o amprentă de neşters asupra tuturor proiectelor în care s-a implicat şi dispariţia lui afectează grav toate domeniile în care şi-a manifestat creativitatea.

Biroul Senatului  Universităţii Transilvania din BraşovProf.univ.dr.ing.  Iulian Ţopa, 1 iulie 1936  –  8 decembrie 2013

Prof.univ.dr.ing. Iulian Ţopa a urmat cursurile prestigioasei politehnici ieşene, pentru a parcurge, începând cu 1963, toate treptele carierei didactice la Universitatea noastră. A obţinut în 1972 titlul de doctor în domeniul Maşini, aparate şi acţionări electrice, fiind unul dintre fondatorii Facultăţii de Elctrotehnică din Braşov.
Colegii din Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarleor îl pierd pe primul lor decan, un creator de şcoală şi un profesor eminent în specialitatea acţionărilor electrice.
A format generaţii de studenţi şi de doctoranzi.  Multe dintre cadrele didactice de astăzi ale facultăţii l-au avut pe profesorul Iulian Ţopa conducător de doctorat. Şcoala superioară braşoveană pierde un om important, o personalitate emblematică a sa.

Biroul Senatului UniversităţiiTransilvania din Braşov
Prof.univ.dr.ing. Valentin Năstase 16 februarie 1932- 29 noiembrie 2013

Profesorul Valentin Năstase şi-a legat întreaga carieră de Facultatea de Industria Lemnului a Universităţii Transilvania din Braşov : şi-a făcut studiile între 1952-1957. Şi-a susţinut doctoratul în 1973 şi a fost până în 1990, conferenţiar. A devenit profesor universitar în 1990 şi conducător de doctorat în 1992.
A fost un specialist de înaltă clasă în tehnologia mobilei şi a creat în domeniu  o şcoală unică în România.
Prin eleganţă, calm şi echilibru, profesorul Valentin Năstase a fost un model pentru studenţii săi, cei mai buni devenindu-i colegi. Cum sărăbătorile se apropie, colegii de la Facultatea de Industria Lemnului îi vor păstra un loc în spaţiu şi memorie la tradiţionala lor întâlnire de Crăciun.

Biroul Senatului Univeristăţii Transilvania din Braşov

Prof.univ.dr.ing. Vasile Comnac 18 iulie 1948 – 29 noiembrie 2013

Prof.univ.dr.ing. Vasile Comnac a parcurs, începând cu 1975 treptele carierei universitare devenind profesor în 2006. Evoluţia lui profesională se leagă de Facultatea de Electrotehnică, devenită prin dezvoltările ulterioare, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.
Profesorul Vasile Comnac a fost specialist în teoria sistememor, domeniu în care a publicat mai multe lucrări. A fost membru în asociaţii profesionale româneşti şi străine.
Respectat de studenţi şi colegi, profesorul Vasile Comnac ne părăseşte în anul în care a împlinit 65 de ani.

Biroul Senatului Univeristăţii Transilvania din Braşov
Prof.univ.dr.ing. Maria Cismaru 12 iulie 1946 - 24 noiembrie 2013

Prof.univ.dr.ing. Maria Cismaru a avut, de-a lungul întregii cariere o activitate didactică şi ştiinţifică prodigioasă. A urcat, în cei 38 de ani petrecuţi în Univeristatea noastră, la Facultatea de Industria Lemnului, pe care a şi absolvit-o cu succes, toate treptele devenirii academice, fiind, pe rând: asistent 1975-1982, lector 1982-1999, conferenţiar 1999-2003 şi profesor din 2003. A fost un profesor apropiat de studenţi, pe care i-a îndrumat temeinic, cu serioziate şi rigoare profesională. În acelaşi timp, a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, publicând patru cărţi ca unic autor. A condus, ca director, şapte proiecte şi a realizat un brevet de invenţie. A avut de-a lungul întregii existenţe, chiar în circumstanţele dificile ale bolii, o atitudine de o mare demintate.
Iubită de studenţi, apreciată de colegi, prof.univ.dr.ing. Maria Cismaru a avut o exemplară viaţă de famile, fiind căsătorită cu prof.univ.dr. Ivan Cismaru şi având doi copii.

Biroul Senatului Univeristăţii Transilvania din Braşov