Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul I, anul universitar 2014 - 2015


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 24 noiembrie 2014 - 09 ianuarie 2015.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax / email): 09 ianuarie 2015.

3. Desfășurarea concursului didactic: 26 ianuarie 2015 - 01 februarie 2015.

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 01 februarie 2015.

5. Depunere contestații: 02 februarie 2015 - 06 februarie 2015 (contestaţiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30).

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor si validarea de catre senatul Universitatii Transilvania din Brasov: 09 februarie 2015 - 13 februarie 2015.


Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universitatii Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00  sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: LISTA CANDIDAŢILOR PE FACULTĂŢI (zip)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

    a. componența dosarului de concurs

    b. formulare de înscriere 

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs