Universitatea Transilvania din Brașov
Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul II, anul universitar 2012 - 2013


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 19 iulie 2013 – 3 septembrie 2013.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 4 septembrie 2013.

3. Desfășurarea concursului didactic: 19-22 septembrie 2013.

4. Publicarea pe site-ul concursuluia rezultatelor: 22 septembrie 2013

5. Depunere contestații: 23-27 septembrie 2013

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de Consiliile Facultăților: 30 septembrie 2013

7. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania: 30 septembrie 2013

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universităţii Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29,cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 471893; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic - LISTA CANDIDAŢILOR PE FACULTĂŢI (zip)
Rezultatele concursului didactic - LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

    a. componența dosarului de concurs

    b. formulare de înscriere 

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs