Pagina Principala
>> Posturi în concurs >> Calendarul Concursurilor Didactice, Semestrul II, anul universitar 2011-2012

 

Calendarul Concursurilor Didactice, Semestrul II, anul universitar 2011-2012


 

  1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 16 iulie – 1 septembrie 2012.
  2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 14 august –                           1 septembrie 2012.
  3. Desfăşurarea concursului didactic: 16 – 20 septembrie 2012.
  4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 20 septembrie 2012.
  5. Depunere contestaţii: 21 – 27 septembrie 2012.
  6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de Consiliile facultăţilor: 28 septembrie 2012.
  7. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universităţii Transilvania: 28 Septembrie 2012.

 Dosarul de concurs este întocmit de candidat şi se depune la registratura UniTBv, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9 și 13 sau prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

Informaţii suplimentare:

direct: Cab. Rector, luni-vineri, orele 9.00 – 13.00;

telefon: 0268 – 410525;

e-mai: prorector-didactic@unitbv.ro

Desfasurarea concursului didactic - LISTA CANDIDATILOR PE FACULTATI (zip)

Rezultatele concursului didactic - LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI

1. Posturi scoase la concurs

2. Legislaţie

3. Dosarul de înscriere

Lista documentelor cuprinse in dosarul depus de candidat pentru inscrierea la concurs

4. Atribuţiile / activităţile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

5. Tematica de concurs pe facultăţi