Universitatea Transilvania din Brașov

CALENDARUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA

Semestrul I, anul universitar 2016 - 2017


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 14 decembrie 2016 - 13 ianuarie 2017*

2. Desfășurarea concursului didactic: 30 anuarie - 03 februarie 2017.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 04 februarie 2017.

4. Depunere contestații: 06 - 10 februarie 2017 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30 la Registratura Universității).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 13 - 14 februarie 2017

6. Validarea rezultatelor concursurilor de catre Senatul Universitatii Transilvania din Brașov: 15 februarie 2017

* Conform prevederilor legale, Codul Muncii și HG nr. 871 / 2016, zilele de 30 noiembrie 2016, 01-02 decembrie 2016 sunt zile libere

Programul de lucru cu publicul al directorilor de departamente

Dosarul de concurs este intocmit de candidat si se depune la Registratura Universitatii Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor, nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 09:00 - 13:00, sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: Lista candidatilor pe facultati (CV si FV)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

    a. componența dosarului de concurs

    b. formulare de înscriere 

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs