Universitatea Transilvania din Brașov

CALENDARUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA

Semestrul I, anul universitar 2014 - 2015, seria I


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 1 decembrie 2014 - 19 ianuarie 2015.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 19 ianuarie 2015

3. Desfășurarea concursului didactic: 22 ianuarie 2015 - 24 ianuarie 2015.

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 24 ianuarie 2015.

5. Depunere contestații: 26 ianuarie 2015 - 30 ianuarie 2015 (contestaţiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30).

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre consiliile facultatilor si validarea de catre Senatul Universitatii Transilvania din Brasov: 2 februarie 2015 - 13 februarie 2015

Dosarul de concurs este intocmit de candidat si se depune la Registratura Universitatii Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor, nr. 29, cod 500036, de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 13:00, sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat, care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: LISTA CANDIDAŢILOR PE FACULTĂŢI (zip)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDAŢILOR DECLARATI CASTIGATORI


1. Posturi scoase la concurs si tematica concursului

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

    a. componența dosarului de concurs

    b. formulare de înscriere 

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs