Lista posturilor scoase la concurs

pe perioadă determinată

sem I 2014-2015

Nr. crt.

Facultatea

Departamentul

Poziţie in statul de funcţii

Funcţia didactică

Discipline din planul de invăţământ

 TEMATICA

1.

Construcţii

Inginerie Civilă

22

Şef de lucrări

Drumuri II proiect; Drumuri, Drumuri III proiect; Modernizarea şi reabilitarea căilor de comunicaţie rutiere

TEMATICA 

23

Şef de lucrări

Reabilitarea podurilor rutiere şi feroviare; Poduri metalice II proiect; Poduri metalice; Lucrări speciale pentru modernizarea şi reabilitarea căilor de comunicaţie rutiere şi feroviare; Căi de comunicaţie şi poduri

 TEMATICA

2.

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Management şi Informatică Economică

38

Asistent

Tehnologia informaţiei – Internet; Programarea calculatoarelor; Bazele informaticii economice; Baze de date

TEMATICA

3.

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Performanţă Motrică

16

Asistent

Musculaţie; Schi; Volei; Fotbal; Handbal; Baschet;

TEMATICA

17

Asistent

Polivalenţă sportivă-Profilaxie şi condiţie fizică prin volei; Polivalenţă sportivă: Volei; Volei; Organizarea activităţilor extracurriculare: Baschet şi volei-pachet opţional 5a; Gimnastică de întreţinere; Fotbal; Badminton; Baschet

TEMATICA

Educaţie Fizică şi Motricitate Specială

28

Asistent

Dezvoltare fizică generală; Gimnastică întreţinere; Expresie corporală; Volei; Badminton;

TEMATICA

29

Asistent

Aerobic; Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale; Tehnici de masaj şi tehnici complementare; Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor; Dezvoltare fizică generală 1; Excursii

TEMATICA

4.

Muzică

Interpretare si Pedagogie Muzicală

65

Asistent

Acompaniament instrumental/pian; Acompaniament canto; Acompaniament operă;

TEMATICA

5.

Medicină

Specialităţi Medicale si Chirurgicale

43

Asistent

Chirurgie generală; Chirurgie - Semiologie chirurgicală; Chirurgie

TEMATICA

58

Asistent

Obstetrică- - Ginecologie; Obstetrică- - Ginecologie. Neonatologie

TEMATICA