Lista posturilor scoase la concurs

pe perioada determinata

Semestrul I 2014-2015 – seria II

Nr. crt.

Faculatea

Departamenul

Pozitie in statul de functii

Functia didactica

Disciplinele din planul de invăţământ

Tematica

1.

Inginerie Tehnologica si Management Industrial

Ingineria Fabricatiei

44

Asistent

Proiectare tehnologică asistată de calculator; Tehnica sistemelor CAM; Sistemul de management al calităţii; Probabilităţi şi statistică aplicată; Statistică aplicată; Control dimensional; Sisteme de achiziţie şi distribuţie date; Aeroelasticitate şi dinamica structurilor

Tematica

2.

Matematica şi Informatică

Matematica şi Informatică

70

Asistent

Matematică aplicată în economie; Teoria probabilităţilor şi statistică matematică; Informatică; Informatică aplicată; Analiză matematică; Sisteme computaţionale inteligente; Mobile şi Baze de date în internet; Algoritmi şi structuri de date; Ingineria softului; Algoritmică; Cercetări operaționale

Tematica

71

Asistent

Matematică; Analiză matematică; Programare sub Linux; Algoritmică; Logică computațională; Arhitectura calculatoarelor; Tehnologii Web; Limbaje formale și automate; Informatică aplicată III; Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

Tematica

3.

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Educaţie fizică şi Motricitate specială

25

Asistent

Polivalență sportivă baschet 2; Stagiu de activități didactice comasate-natație-Aplicații de înot și discipline sportive de apă; Profilaxie și condiție fizică prin NATATIE 1; Aerobic

Tematica

4.

Sociologie şi Comunicare

Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării

42

Asistent

Proiect de cercetare; Evaluarea programelor de politici publice; Stagiu de unități speciale de educație; Teorii și metode în asistența socială; Stagiu în centre de asistență socială și recuperare; Introducere în publicitate și advertising;

Tematica