Universitatea Transilvania din Brașov
Concursuri didactice

 

Consiliul de Administraţie a aprobat in sedinta din 5 mai 2014 scoaterea la concurs pe perioada determinata de 3 ani a posturilor de Asistent universitar, poziţiile 56 si 57 din statul de funcţii al departamentului de Interpretare si Pedagogie Muzicala.


Disciplinele din planul de învăţământ (valabile pentru ambele posturi)


Calendarul concursului valabil pentru ambele posturi:

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 23 iunie 2014 - 25 august 2014

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 26 august 2014

3. Desfășurarea concursului didactic: 10 septembrie 2014

4. Publicarea pe site-ul concursuluia rezultatelor: 10 septembrie 2014

5. Depunere contestații: 11 - 17 septembrie 2014

6. Aprobarea rezultatelor concursului didactic de Consiliul Facultății: 19 septembrie 2014

7. Validarea rezultatelor concursului didactic de către Senatul Universității Transilvania: in urmatoarea sedinta din luna septembrie 2014

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universităţii Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29,cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 471893; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic
Rezultatele concursului didactic 


 Legislație
Dosarul de înscriere:

    a. componența dosarului de concurs

    b. formulare de înscriere 


Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011
Tematica de concurs pentru postul de Asistent 56
Tematica de concurs pentru postul de Asistent 57

Comisia de concurs (valabila pentru ambele posturi)