Universitatea Transilvania din Brașov

CALENDARUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA

Semestrul II, anul universitar 2015 - 2016


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 10 mai 2016 - 26 august 2016

2. Desfășurarea concursului didactic: 12 septembrie 2016 - 16 septembrie 2016.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 17 septembrie 2016.

4. Depunere contestații: 19 septembrie 2016 - 23 septembrie 2016 (contestaţiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: 26 - 28 septembrie 2016

6. Validarea rezultatelor concursurilor de catre Senatul Universitatii Transilvania din Brasov: 29 - 30 septembrie 2016

Dosarul de concurs este intocmit de candidat si se depune la Registratura Universitatii Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor, nr. 29, cod 500036, de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 13:00, sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat, care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: Lista candidatilor pe facultati (CV si FV)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

    a. componența dosarului de concurs

    b. formulare de înscriere 

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs