Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul II, anul universitar 2014 - 2015


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 28 aprilie 2015 - 31 august 2015.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax / email): 01 septembrie 2015.

3. Desfășurarea concursului didactic: 15 - 20 septembrie 2015.

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 20 septembrie 2015.

5. Depunere contestații: 21 - 25 septembrie 2015 (contestaţiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30).

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: 26 - 28 septembrie 2015

7. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Senatul Universitatii Transilvania din Brasov: 29 - 30 septembrie 2015.


Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universitatii Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00  sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: Lista candidatilor pe facultati (CV si FV)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

    a. componența dosarului de concurs

    b. formulare de înscriere 

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs