Universitatea Transilvania din Brașov
Concursuri didactice

 

Consiliul de Administraţie din 20 martie 2013 a aprobat scoaterea la concurs a postului de sef lucrari, poziţia 43 din statul de funcţii al departamentului de Autovehicule si Transporturi Rutiere, pe perioada determinata de 3 ani. 


Disciplinele din planul de învăţământ: Simularea sistemelor robotizate, Sisteme mecatronice şi robotice avansate, Roboţi mobili în servicii, Realitatea virtuală în robotică, Informatică aplicată, Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare.


Calendarul concursului

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea postului didactic scos la concurs: 10 aprilie 2013 – 25 mai 2013.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 26 mai 2013.

3. Desfășurarea concursului didactic: 10 iunie 2013.

4. Publicarea pe site-ul concursuluia rezultatelor: 10 iunie 2013

5. Depunere contestații: 11 iunie – 17 iunie 2013

6. Aprobarea rezultatelor concursului didactic de Consiliul Facultății: 18 iunie - 21 iunie 2013

7. Validarea rezultatelor concursului didactic de către Senatul Universității Transilvania: în următoarea şedinţă din luna iulie 2013

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universităţii Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29,cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 471893; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic - LISTA CANDIDAŢILOR

Rezultatele concursului didactic - LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI 


 Legislație


Dosarul de înscriere: