Universitatea Transilvania din Brașov
Concursuri didactice

 

Consiliul de Administraţie din 06 februarie 2013 a aprobat scoaterea la concurs a postului de lector, poziţia 29 din statul de funcţii al departamentului de Literatura şi Studii Culturale, pe perioada determinata de 3 ani. 


Disciplinele din planul de învăţământ: Gândire politică americană; Teoria culturii; Geografie culturală SUA; Metode de cercetare cantitativă; Redactare de text în limba engleză; Analiză de text; Retorica imaginii


Calendarul concursului

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea postului didactic scos la concurs: 07 februarie 2013 – 16 martie 2013.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 17 martie 2013.

3. Desfășurarea concursului didactic: 02 aprilie 2013.

4. Publicarea pe site-ul concursuluia rezultatelor: 02 aprilie 2013

5. Depunere contestații: 03 aprilie – 09 aprilie 2013

6. Aprobarea rezultatelor concursului didactic de Consiliul Facultății: 10 aprilie 2013

7. Validarea rezultatelor concursului didactic de către Senatul Universității Transilvania: 10 - 15 aprilie 2013

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universităţii Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29,cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 471893; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic - LISTA CANDIDAŢILOR
Rezultatele concursului didactic -
LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI 


 Legislație


Dosarul de înscriere: