Pagina Principala
>> Despre Universitate >> Istoric

Istoricul Universităţii Transilvania

 

 

 BROSURA SCSS 2013
PREMIILE SESIUNII CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI – 2013
 
Secţiunile facultăţilor

Template program pe facultăţi

Template lucrare

Programul lucrărilor 


Universitatea Transilvania din Braşov

SESIUNEA CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI – 2013

Perioada de desfășurare la nivelul facultăților: 8 Aprilie – 3 Mai 2013

 

Termene limită:

Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate:

16 Noiembrie 2012

Anunțarea secțiunilor fiecărei facultăți:

14 Decembrie 2012

Înscrierea lucrărilor:

4 Martie – 1 Aprilie 2013

Programul manifestării pe facultate (conform template-ului):

4 Aprilie 2013

Programul centralizat la nivelul universității:

8 Aprilie 2013

Desfaşurarea lucrărilor:

8 Aprilie 2012 - 3 mai 2013

Anunțarea de către facultăți a premianților secțiunilor (premiul I):

13 Mai 2013

Premierea festivă la nivelul universității:

24 Mai 2013 (în cadrul AFCO2013)

Volumul lucrărilor premiate:

Iulie 2013

 

Comitetul de organizare:

-    Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN
Rector – Preşedinte;
-    Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU
Prorector studenţi şi legătură cu mediul economic şi socio – cultural - Secretar coordonator;
-    Prof. univ. dr. ing. Doru TALABĂ
Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea - membru;
-    Şef lucr. univ. dr. ing. ec. Luminiţa PÂRV
Coordonator Birou relaţii mediu economic, Facultatea de Inginerie tehnologică şi management industrial – membru;
-    Conf. univ. dr. ing. Liana BALTEŞ
Facultatea de Ştiinţa şi ingineria materialelor - membru;
-    Conf. univ. dr. ing. Luminiţa CLOŢEA
Facultatea de Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor – membru;
-    Prof.univ.dr.ing. Dan SĂVESCU
Facultatea de Design de produs şi mediu– membru;
-    Conf. univ. dr. Silvia SUMEDREA
Facultatea de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor – membru;
-    Prof. univ. dr. ing. Neculae ŞOFLETEA
Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere – membru;
-    Ing. Dacian ZAINEA
Student doctorand la Facultatea de Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor – membru;

Secretariatul comitetului
-    Jr. Doina CHELARU
-    Ing. Florina ENESCU

Informaţii suplimentare la:
Prorectoratul studenţi şi legătură cu mediul economic şi socio – cultural,
Biroul de relaţii cu mediul economic

Persoane de contact:
jr. Doina CHELARU
tel/fax: 0268 471893, e-mail: doina.chelaru@unitbv.ro
ing. Florina ENESCU

tel/fax: 0268 413921, e-mail: brme@unitbv.ro

şi pe pagina web: www.unitbv.ro/SCSS2013.aspx