BROSURA SCSS 2014
 
 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
 SESIUNEA CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI - 2014

 

Perioada de desfășurare la nivelul facultăților: 

 7 Aprilie – 2 Mai 2014

Termene limită:

 
 Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate:  24 Ianuarie 2014
 Anunțarea secțiunilor fiecărei facultăți:  20 Februarie 2014
 Înscrierea lucrărilor:  3 – 31 Martie 2014
 Programul manifestării pe facultate (conformtemplate-ului):  4 Aprilie 2014
 Programul centralizat la nivelul universității:  7 Aprilie 2014
 Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăţilor:
 7 Aprilie - 2 Mai 2014
 Anunțarea de către facultăți a premianților secțiunilor (premiul I):  12 Mai 2014
 Premierea festivă la nivelul universității:
 21 Mai 2014 (în cadrul AFCO 2014)
 Volumul lucrărilor premiate:
 Iulie 2014

 Comitetul de organizare

Președinte:

-    Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, Rector

Secretar coordonator:

-    Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU, Prorector cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio - cultural

Membri:

-    Prof. univ. dr. ing. Doru TALABĂ, Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea

-    Şef lucr. univ. dr. ing., ec. Luminiţa PÂRV, ITMI

-    Prof. univ. dr. ing. Sorin MORARU, IESC

-    Prof. univ. dr. Marcela LUCA, PSE

-    Lector. univ. dr. Marinela ŞIMON, SC

-    Conf. univ. dr. ing. Liana BALTEŞ, SIM

-    Conf. univ. dr. Dana PERNIU, DPM

-    Student  Cătălin GORAN, IESC

-    Jr. Doina CHELARU, ProSME

-    Ing. Florina ENESCU, BRME

-    Președinții asociațiilor studențești legal constituite la nivelul Universității Transilvania


Informaţii suplimentare la:

  •     Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

  •     Biroul de relaţii cu mediul economic
Tel/fax: +40  268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro

şi pe pagina web:
www.unitbv.ro/SCSS2014