BROSURA SCSS 2015
 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
 SESIUNEA CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI - 2015

 


Termene limită:

 
 Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate:  30 Ianuarie 2015
 Anunțarea secțiunilor fiecărei facultăți:  27 Februarie 2015
 Înscrierea lucrărilor:  02 Martie – 09 Aprilie 2015
 Programul manifestării pe facultate (conformtemplate-ului):  10 Aprilie 2015
 Programul centralizat la nivelul universității:  20 Aprilie 2015
 Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăţilor:
 20 Aprilie - 20 Mai 2015
 Transmiterea la ProSME a lucrărilor clasate pe locul I pe secțiune; desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate (maxim 2 autori):  26 Mai 2015
 Premierea festivă la nivelul universității:
 02 Iunie 2015
 Autorul / autorii celei mai bune lucrări pe facultate - excursie București, Concert ONE REPUBLIC
 04 Iunie 2015
 Transmiterea la ProSME a lucrărilor clasate pe locul I la fiecare secțiune, in format electronic, conform template
 26 Iunie 2015
 Volumul lucrărilor premiate (locul I / secțiune):
 15 Septembrie 2015

 Comitetul de organizare

-    Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN - președinte

-    Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU - secretar coordonator

-    Şef lucr. univ. dr. ing., ec. Luminiţa PÂRV - membru

-    Lector univ. dr. Bianca TESCAȘIU - membru

-    Lector univ. dr. Camelia TRUȚĂ - membru

-    Conf. univ. dr. ing. Liana BALTEŞ - membru

-    Prodecanii cu studenții ai tuturor facultăților

-    Ing. Roxana ENESCU - membru

-    Jr. Doina CHELARU - membru

COORDONATORII SESIUNII LA NIVELUL FACULTĂȚILOR

Informaţii suplimentare la:

  •     Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

  •     Biroul de relaţii cu mediul economic
Tel/fax: +40  268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro

şi pe pagina web:
www.unitbv.ro/SCSS2015