Anuarul cercetării științifice studențești - Lucrări premiate 2016 
 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
 SESIUNEA CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
 18 aprilie - 21 mai 2016

 


Calendarul desfășurării:

 
Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate:  24 Februarie 2016
Anunțarea secțiunilor fiecărei facultăți și a datei de desfășurare a sesiunii la facultate:  05 Aprilie 2016
Programul manifestării pe facultate (conform template):  Trimis la ProSME cu 2 zile înainte de data desfășurării sesiunii
Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăţilor:
 18 Aprilie - 21 Mai 2016
Programul centralizat la nivelul universității:  26 Mai 2016
Transmiterea la ProSME a lucrărilor clasate pe locul I pe secțiune și desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate (maxim 2 autori):  31 Mai 2016
Premierea festivă la nivelul universității:
 22 Iunie 2016
Volumul lucrărilor premiate (locul I / secțiune):
 Septembrie 2016

 

Informaţii suplimentare la:

  •     Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

  •     Biroul de relaţii cu mediul economic
Tel/fax: +40  268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro

şi pe pagina web:
www.unitbv.ro/SCSS2016