24.02.2017: Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate
03.04.2017: Anunțarea secțiunilor și a datei de desfășurare a sesiunii la facultate
24.04.2017 - 31.05.2017: Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăţilor
05.06.2017: Programul la nivelul universității; transmiterea la ProSME a titlurilor lucrărilor (inclusiv autorii) clasate pe locul  I pe secțiune și desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate
23.06.2017: Premierea festivă la nivelul universității
30.06.2017: Trimiterea lucrărilor clasate pe locul I / secțiune, în extenso, conform template

Informaţii suplimentare la:

  •     Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

  •     Biroul de relaţii cu mediul economic
Tel/fax: +40  268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro

şi pe pagina web:
www.unitbv.ro/SCSS2017