Cuantumul taxelor de şcolarizare percepute în Universitatea "Transilvania" din Braşov, aprobat în Senatul Universitar din data de 20.03.2012, pentru anul universitar 2012-2013:

Nr. crt.

Facultatea

Valoarea

Observaţii

1.

 Inginerie Mecanică

 2.800 RON

Licenţă zi, FR şi masterat

2.

 Inginerie Tehnologică şi

2.000 RON

Licenţă zi, ID

 

Management Industrial

1.000 RON/sem

Masterat

3.

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

1.400 RON

Licenţă zi şi Masterat

4.

 Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

2.400 RON

Licenţă zi, FR şi Masterat

5.

 Silvicultură şi Exploatări

2.000 RON

Licenţă zi şi Masterat

 

Forestiere

2.500 RON

Licenţa zi Cadastru

 

 

2.000 RON

Licenţă ID

6.

 Ingineria Lemnului

2.000 RON

Licenţă zi, şi Masterat

 

 

2.400 RON

Licenţă FR

7.

 Construcţii

2.000 RON

Licenţă zi şi Masterat

8.

 Alimentaţie şi Turism

2.200 RON

Licenţă zi şi Masterat

9.

Design de Produs şi Mediu

2.000 RON

Licenţă zi

 

 

1.500 RON

Masterat

 

 

4.000 RON

Masterat Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, filiera Design şi Managementul Sistemelor Frigorifice şi Criogenice

10.

Matematică şi Informatică

 2.000 RON

Licenţă zi, ID

 

 

2.200 RON

Masterat

11.

Ştiinţe Economice şi

2.500 RON

Licenţă zi şi ID

 

Administrarea Afacerilor

3.000 RON

Masterat

 

 

4.000 RON

Masterat Managementul Afacerilor;

12.

Litere

2.400 RON

Licenţă zi, ID şi masterat

13.

Drept

2.500 RON

Licenţă zi , FR şi masterat

14.

Medicină

 4.500 RON

Licenţă zi -Medicină

 

 

1.500 RON

Masterat /semestru

 

 

3.500 RON

Licenţă zi (Asistenţă medicală generală şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare)

15.

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 2.600 RON

Licenţă zi, ID şi masterat

16.

Educaţiei Fizică şi Sporturi

2.800 RON

Licenţă zi

 

Montane

2.500 RON

Licenţă FR

 

 

3.000 RON

Masterat

17.

Muzică

5.000 RON

Licenţă an I, II: interpretare muzicală -instrumente şi canto, Masterat: Stil şi performanţă in interpretarea instrumentală şi vocală

 

 

4.000 RON

Licenţăan III, IV: interpretare muzicală-instrumente şi canto

 

 

2.000 RON

Licenţă an I, II – Pedagogie muzicală şi Masterat: Tehnica şi Arta Muzicală a Sec. XX

 

 

1.500 RON

Licenţă an III, IV - Pedagogie muzicală

 

 

3.000 RON

Masterat: Meloterapie (FR)

18.

Sociologie şi Comunicare

2.500 RON

Licenţă zi şi masterat

 

Notă: Taxele de şcolarizare pot fi corectate în conformitate cu prevederile Senatului Universităţii.


Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru doctoranzii cu frecvenţă cu taxă, aprobate in sedinta de Senat din 13.07.2012, pentru anul universitar 2012-2013, sunt:

Nr. crt.

Facultatea

Valoarea taxei [RON]

1

Inginerie Mecanică

 2000

2

Design de Produs si Mediu

2000

3

Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

2000

4

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

2000

5

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

2000

6

Alimentaţie şi Turism

2000

7

Ingineria Lemnului

2000

8

Construcţii

2000

9

Silvicultură şi Exploatări Forestiere

2000

10

Matematică şi Informatică

 2000

11

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

 4000

12

Litere

3500

13

Medicină

 4000

14

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

3000