Domeniul de licenta  Programul de studii   Cifra de scolarizare 
  Numar de locuri bugetate *
   Numar de locuri cu taxa **
  STIINTE INGINERESTI     
  Ingineria autovehiculelor
  Autovehicule rutiere 120  19
  Autovehicule rutiere (in limba engleza) 25  5
  Inginerie mecanica Inginerie mecanica 41 17
    Inginerie mecanica (in limba engleza) 25
   5
    Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara 0
  0
    Echipamente pentru procese industriale 30
  20
    Ingineria designului de produs (in limba engleza) 23
   2
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor si a traficului 80 19
  Mecatronica si robotica Mecatronica 50
  13
    Robotica 23
  7
  Stiinte ingineresti aplicate Optometrie 28
   21
  Inginerie medicala 25
   5
    Informatica aplicata in ingineria materialelor 20
  5
  Inginerie industriala Design industrial 47
   13
    Design industrial (in limba engleza) 25
   5
    Ingineria sistemelor de energii regenerabile 25
   5
    Tehnologia constructiilor de masini 65 35
    Masini unelte si sisteme de productie 25 10
    Ingineria si managementul calitatii 30 20
    Ingineria securitatii in industrie 24 6
    Ingineria sudarii 45 15
  Inginerie aerospatiala Constructii aerospatiale 25 35
  Inginerie si management Inginerie economica industriala 65 25
    Inginerie economica in domeniul mecanic 23
   37
    Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism 38
   12
    Inginerie si management in industria turismului 32
  8
    Ingineria si managementul afacerilor 30 28
  Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie 47
  13
    Ingineria valorificarii deseurilor 23
  7
  Ingineria materialelor Stiinta materialelor 23
  1
  Inginerie electrica Electrotehnica 45
  4
    Inginerie electrica si calculatoare (in limba engleza) 55
  5
  Inginerie electronica si telecomunicatii Electronica aplicata 65
   10
  Tehnologii si sisteme de telecomunicatii  0
  Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata 68 32
  Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare 28
  16
  Tehnologia informatiei 23
  26
  Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru 40
   9
  Inginerie forestiera Ingineria prelucrarii lemnului 45
  0
    Ingineria si designul produselor finite din lemn 45
  1
  Inginerie civila Constructii civile, industriale si agricole 63
  37
    Cai ferate, drumuri si poduri 23
  7
  Ingineria instalatiilor Instalatii pentru constructii 23
   27
  Ingineria produselor alimentare Controlul si expertiza produselor alimentare 25
   5
  Ingineria produselor alimentare 29
   20
  Silvicultura Silvicultura 59
  47
    Exploatari forestiere 55  55
    Cinegetica 55  45
  MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
   
  Matematica Matematica informatica 20
  29
  Informatica Informatica 30
  69
    Informatica aplicata 42
  33
    Informatica aplicata (in limba germana) 26
   24
  STIINTE SOCIALE
   
  Management Management 28
   47
  Marketing Marketing 33
  40
  Finante Finante si banci 28
  47
  Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune 33
  42
  Economie si afaceri internationale Afaceri internationale 33
  39
  Cibernetica, statistica si informatica economica Informatica economica 20
  10
  Administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor 28
  46
    Administrarea afacerilor (in limba engleza) 24
  21
  Stiinte ale comunicarii Comunicare si relatii publice 23
  75
  Sociologie Sociologie 23
  75
    Resurse umane
  11
  49
  Asistenta sociala Asistenta sociala 20
  78
  Stiinte ale educatiei Pedagogia invatamantului primar si prescolar 23
  93
    Psihopedagogie speciala 20
  40
    Pedagogie 12
  38
  Psihologie Psihologie 23
  77
  Drept Drept 46
  150
  Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva 28
  49
    Sport si performanta motrica 27
  15
  Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala 28
  47
  STIINTE UMANISTE SI ARTE
   
  Limba si literatura Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana) 47
  146
    Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (franceza, germana)/Limba si literatura romana 25
  119
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (limba franceza si limba engleza) 13
  28
    Limbi moderne aplicate (limba germana si limba engleza) 10
  13
  Studii culturale Studii americane (in limba engleza)
  24
  31
  Muzica Interpretare muzicala - instrumente 14
  11
    Interpretare muzicala - canto 3
  7
    Pedagogie muzicala 14
  6
  STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE
   
  Sanatate Medicina 65
  14
    Asistenta medicala generala 44
  106
    Balneofiziokinetoterapie si recuperare 22
  23
    Laborator clinic
  12
  33

  * - Nu sunt incluse aici locurile pentru candidatii de etnie rroma, candidatii din Republica Moldova absolventi de liceu in Romania, etnici romani cu si fara bursa. Pentru aceste locuri se pot obtine relatii la comisia_admitere@unitbv.ro
  ** - Nu sunt incluse aici locurile pentru candidatii pe cont propriu valutar