Programe de studii de masterat - învățământ cu frecvenţă


  STIINTE INGINERESTI   CIFRA DE SCOLARIZARE
  Numar de locuri bugetate*
  Numar de locuri cu taxa**
  Autovehiculul si tehnologiile viitorului 32 17
  Simulare si testari in ingineria mecanica 20  29
  Inginerie virtuala in proiectarea autovehiculelor (in limba engleza) 19 11
  Securitate rutiera, transport si interactiunea cu mediul  36 4
  Sisteme mecatronice pentru industrie si medicina  28 22
  Design de produs pentru dezvoltare durabila si protectia mediului  64 11
  Informatica mediilor virtuale  0  0
  Ingineria fabricatiei inovative  40 35
  Ingineria si managementul materialelor avansate metalice, ceramice si compozite  24 26
  Ingineria sudarii materialelor avansate  24 26
  Managementul calitatii  25 25
  Managementul afacerilor in industrie  35 25
  Sisteme electrice avansate (in limba engleza)  39 9
  Sisteme electronice si de comunicatii integrate  38 31
  Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice  38 11
  ECO-design de mobilier si restaurare  29 18
  Structuri avansate din lemn si tehnologii inovative  29 17
  Modernizare energetica in mediul construit  41 8
  Management si sisteme tehnice in exploatari forestiere  55 18
  Managementul ecosistemelor forestiere  50 25
  ECO biotehnologii agricole si alimentare  25 24
  Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice, agroalimentare si turistice  24 25
  MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
  Structuri matematice fundamentale  15 35
  Tehnologii internet (in limba engleza)  5 45
  Tehnologii informatice  0  25
  Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft  28 22
  Aplicatii pentru telefonul mobil si tehnologii internet in E-Business (in limba germana)  7 43
  STIINTE SOCIALE
  Politici si strategii de marketing  29 21
  Administrarea afacerilor in turism  15 35
  Management si strategii de afaceri  15 34
  Managementul afacerilor  0 50
  Relatii economice internationale  18 29
  Management financiar-bancar  15 34
  Politici contabile, audit si control de gestiune  19 30
  Sisteme informatice integrate pentru afaceri  14 36
  Audit intern  0 50
  Asistenta si dezvoltare comunitara  14 34
  Gestiunea campaniilor de imagine  13 15
  Gestiunea si dezvoltarea resursei umane  14 33
  Resurse umane in educatie. Formare si management  20 8
  Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala  12 13
  Psihologia muncii, organizationala si resurse umane  12 13
  Psihopedagogia educatiei timpurii si a scolaritatii mici  6 44
  Legislatie europeana si cariera judiciara  14 34
  Drept privat aprofundat  11 37
  Sisteme si institutii de drept international si european  10 40
  Stiinte penale aprofundate  10 39
  Diagnoza si prognoza psihomotrica  15 15
  Educatie fizica - Managementul activitatilor formale, nonformale si de recuperare a starii de sanatate  24 4
  Performanta sportiva si management in sport  15 14
  STIINTE UMANISTE SI ARTE
  Inovare culturala  20 2
  Studii lingvistice pentru comunicare interculturala (in limba engleza) 19 0
  Studii de limba si literatura romana  13 35
  Traducere si interpretariat din limba franceza in limba romana (in limba franceza)  11 7
  Studii interculturale in limba si literatura germana (in limba germana)  10 8
  Stil si performanta in interpretarea instrumentala si vocala  10 5
  Tehnica si arta muzicala din secolul al XX-lea  10 10
  STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE
  Managementul infectiilor nosocomiale  14 36
  Managementul strategiilor preventive si politici de sanatate  37 13
  Managementul si strategiile ingrijirilor paliative  21 29
       
  * - Nu sunt incluse aici locurile pentru candidatii etnici romani cu si fara bursa. Pentru aceste locuri se pot obtine relatii la comisia_admitere@unitbv.ro
  ** - Nu sunt incluse aici locurile pentru candidatii pe cont propriu valutar