CV - Profesor Dr. Ing. Cornel SAMOILĂ
     
       Lucrări științifice reprezentative
     
       Cărți, Monografii, Manuale
     
       Lista contractelor de cercetare științifică
     
       Invenții și Inovații
     
       Premii și Distincții
     
           
           

     COPERȚILE LUCRĂRILOR REPREZENTATIVE