PREÎNSCRIERE  ONLINE 


                                                     

Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților utilizarea formularului de înscriere online.

Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.

 

Confirmarea locului pentru candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ, se face în felul următor:

1. Plata taxei la casieria universităţii, Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29 (Livada Poştei)

2. Depunerea  chitanţei  şi  a  diplomei  de bacalaureat în original  la dosarul candidatului. 

 
 Programul facultăţii în perioada 31 iulie - 25 august 2017:
LUNI - VINERI, orele 9-13.
 
Calendar depuneri acte, copii după chitanţe, retrageri dosare LICENŢĂ şi MASTERAT  

 
Rezultate admitere LICENTA - Faza a II-a - 27 iulie 2017 

ADMISI IMAPA  BUGET                  ADMISI IMAPA  TAXA 
 
ADMISI IMIT BUGET                   ADMISI IMIT TAXA

ADMISI IPA BUGET                         ADMISI IPA TAXA
 
ADMISI CEPA BUGET                     ADMISI CEPA TAXA   
 
ADMISI MIAIA BUGET                      ADMISI MIAIA TAXA (nu sunt)
 
 CANDIDATI IN ASTEPTARE
 
LISTA    RP   (ROMANI DE PRETUTINDENI)
 
 CANDIDAŢI  RETRAŞI  DIN  ADMITERE
 
 CANDIDAŢI  ÎNSCRIŞI
 
Rezultate admitere MASTER - Faza a II-a - 27 iulie 2017 
 
ADMISI SPCCPA BUGET                  ADMISI SPCCPA TAXA 

ADMISI MOEAT BUGET                      ADMISI MOEAT TAXA 

 ADMISI EBAA BUGET
 
CANDIDATI IN ASTEPTARE 
 
 Lista RP (ROMÂNI DE PRETUDINDENI) -  master


 ANUNŢ  IMPORTANT

1. Candidaţii admişi pe locurile BUGETATE (Faza 2- 27iulie 2017), sunt obligaţi ca în baza contractului semnat să depună la termenul stabilit diploma de bacalaureat în original. În caz contrar, vor fi declaraţi RESPINŞI la data de 30 august 2017.

2. Candidaţii admişi pe locurile CU TAXĂ (Faza 2- 27 iulie 2017), sunt obligaţi ca în baza contractului semnat să depună la termenul stabilit, diploma de bacalaureat în original şi dovada achitării primei tranşe din taxa de şcolarizare. În caz contrar, vor fi declaraţi RESPINŞI la data de 30 august 2017. Taxa se va achita la casieria universităţii din corpul "T", B-dul Eroilor nr 29, sau prin OP.

Persoanele care efectuează plata prin OP sunt rugate sa citeasca instrucţiunile de mai jos.

              
 
Plata prin OP  * OBLIGATORIU se va trimite copie după OP  la urmatoarea adresa de e-mail: f-at@unitbv.ro. În caz contrar, candidatul pierde locul, fiind declarat RESPINS.
 
Programul Casieriilor din Universitate

TEMATICA PENTRU INTERVIU: 

 

EBAA - Eco-biotehnologii agricole şi alimentare

SPCPA - Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare

MOEAT - Management în ospitalitate şi eco-agro turism
 
 Program înscrieri masterat IULIE 2017
 Calendar admitere masterat IULIE 2017
 Număr de locuri -  admitere 2017 -  masterat
 Condiţii de admitere şi criterii departajare studii universitare de masterat
 Acte necesare înscrierii la studiile universitare de masterat


 
 
ÎNSCRIERI STUDII UNIVERSITARE DE  LICENŢĂ (pentru absolvenţii de liceu): 10 - 16 IULIE 2017
Program înscrieri licenţă IULIE 2017
Calendar admitere licenţă IULIE 2017 
Număr de locuri -  admitere 2017 -  LICENŢĂ
Condiţii admitere şi criterii departajare studii universitare de LICENŢĂ
Acte necesare înscriere la studiile universitare de licenţă 
Program Casierii
Plata prin OP    * OBLIGATORIU se va trimite copie după OP  la urmatoarea adresa de e-mail: f-at@unitbv.ro. În caz contrar, candidatul pierde locul, fiind declarat RESPINS. 
 
 

 


INFORMAŢII IMPORTANTE
Taxa de înscriere LICENŢĂ + MASTERAT: 150 LEI
Taxa de şcolarizare valabilă pentru anul universitar 2017-2018 este: 2.800 LEI  (LICENŢA+MASTERAT)
Programe de studii Facultatea de Almentatie si Turism - scurtă descriere
Medii admitere 2016
Discipline care se studiază la Facultatea de Alimentaţie şi Turism

 
 
 
 
 
 
 


CANDIDATI IPA BUGET 
CANDIDATI IPA BUGET