DISCIPLINE  CARE SE VOR STUDIA  LA  FACULTATEA  DE  ALIMENTAŢIE  ŞI  TURISM
 

STUDII UNIVERSITARE LICENTA, SCURTĂ DESCRIERE

IPA - Ingineria Produselor Alimentare 
Programul de studii Ingineria Produselor Alimentare asigură competenţe în vederea identificării, descrierii şi utilizării adecvate a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit. Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor de marketing. Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deşeurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului. 
 
CEPA - Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare 
Obiectivul programului de studii Controlul şi expertiza produselor alimentare este acela de a forma specialişti pentru controlul şi expertiza produselor alimentare şi optimizarea calităţii produselor alimentare. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit. Monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare. Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 
 
IMIT - Inginerie şi Management în Industria Turismului 
Obiectivul programului de studii Inginerie şi management în industria turismului este acela de a forma specialişti cu competenţe în realizarea proceselor şi produselor turistice. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. Elaborarea şi interpretarea studiilor de specialitate, a cercetărilor complexe şi analizelor multidisciplinare în vederea elaborării strategiilor operaţionale şi de dezvoltare în turism. Optimizarea activităţilor privind crearea şi comercializarea produselor turistice şi aplicarea marketingului turistic. Asigurarea de asistenţă tehnică în domeniul călătoriilor şi turismului şi abilitatea de implementare a programelor de mediu în turism. 
 
IMAPA - Inginerie şi Management în Alimentaţie publică şi Agroturism 
Obiectivul programului de studii Inginerie şi Management în alimentaţia publică şi agroturism este acela de a forma specialişti cu competenţe specifice în elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-culturale în unităţile de alimentaţie publică şi agroturism; controlul şi evaluarea acestor activităţi. Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software - operare şi customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului.Managementul unităţilor de producţie - prestări servicii în alimentaţia publică şi agroturism şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu. 
 
EPI - Echipamente pentru Procese Industriale (Alimentare) 
Obiectivul programului de studii Echipamente pentru Procese Industriale este acela de a forma ingineri specialişti pentru proiectarea, fabricarea şi întreţinerea utilajelor şi echipamentelor specifice proceselor tehnologice din industria alimentară.  Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor din domeniul industriei alimentare. Fabricarea şi  utilizarea sistemelor de organizare şi gestiune a echipamentelor şi utilajelor din industria alimentară. Management şi marketing în domeniul echipamentelor şi utilajelor din industria alimentară.
 
MIAIA - Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară 
Obiectivul programului de studii  Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară este acela de a forma ingineri specialişti în echipamente, maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară, în întreţinerea domeniului publicşi îmbunătăţiri funciare. Formarea de specialişti pentru aplicarea metodelor avansate în proiectarea, construcţia şi exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară. Management, marketing şi asigurarea calităţii în agricultură şi industrie alimentară.
 
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - PROGRAME DE STUDII -

SPCCPA - Sisteme de Procesare şi Controlul Calităţii Produselor Agroalimentare

EBAA - Eco-biotehnologii agricole și alimentare 

MOEAT - Management în ospitalitate și eco-agroturism