Domenii decercetare  în Departamentul EBIOTEAA

- elaborare propunere actualizată (anul 2010):

  coordonator departament de cercetare

  prof.univ.dr.ing. Romulus GRUIA

 

Direcţiile strategice de cercetare ale Departamentului de cercetare 06 – EBIOTEAA sunt structurate în două componente de bază, care reprezintă domeniile principale de cercetare:

A. Eco-biotehniologii aplicate;

                B. Dezvoltarea sustenabilă înagroturism.

 

  1. Domeniul de cercetare:  Eco-biotehnologii aplicate

Găsirea de soluţii prin cercetări îndreptate spre reorientarea sustenabilă a producţiei agro-alimentare în condiţiile specifice ale secolului XXI şi ridicarea calităţii alimentaţiei umane prin prototiparea de alimente sanogene, respectiv bioalimente, aditivi nutritivi, nutraceutice, preparate de protecţie etc., pentru  îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a creşterii longevităţii, pe direcţia BIOTEHNOLOGIILOR ECOLOGICE sau a  ECO-BIOTEHNOLOGIILOR.

Programe de cercetare

Ø  Valorificarea resurselor genetice vegetale, fungi şi animale din arealul autohton şi realizarea de alimente şi preparate sanogene (cu valoare ecologică, biologică, igienică şi terapeutică adăugată).

Ø  Realizarea şi dezvoltarea eco-biotehnologiilor pentru modelul de ”agricultură modulară”.

Ø  Optimizarea unor tehnologii privind analiza şi certificarea  produselor agro-alimentare tradiţionale şi a celor de tip „bio” (ținând cont de principiul calității).

Ø  Optimizarea sistemelor tehnice şi creşterea fiabilităţii şi mentenanţei instalaţiilor şi echipamentelor utilizare în tehnologiile sustenabile agricole şi alimentare, cu aplicații în zona montană și premontană.

Ø  Realizarea şi dezvoltarea biotehnologiilor tradiţionale şi a celor ecologice aplicate în gastrotehnie (în modificarea alimentelor în timpul preparării lor culinare) şi în gastronomia moleculară.

B. Domeniul de cercetare: Dezvoltarea sustenabilă în agroturism

Găsirea de soluţii prin cercetări îndreptate spre eradicarea sărăciei în mediul rural, de diversificare ocupaţională şi crearea de noi locuri de muncă şi, respectiv, de eficientizare a agriculturii gospodăriei ţărăneşti pe direcţia AGROTURISMULUI.

Programe de cercetare

Ø  Diversificarea şi optimizarea produselor turistice complementare producţiei agricole din arealul montan și premontan.

Ø  Studiul turismului în raport cu Natura: dezvoltarea turismului sustenabil şi reorientarea eco-biotehnologiilor şi a sistemelor tehnice din agroturism.