LISTA

cu doctoranzii careau obţinut titlul ştiinţific de Doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul Inginerie Mecanică (din 1996 până azi)

Nr. crt.

Conducător ştiinţific

Numele si prenumele

Anul înm.

Anul obţin. titlului

              Titlul  tezei de doctorat

1.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

GACEU Liviu

1997

2001

Cercetări privind optimizarea regimului de uscare a seminţelor de cereale şi plante tehnice, cu aplicaţii la porumb şi soia (Research on the Optimisation of the Dryining of Cereal and Technical Plant Seeds with Applications in Maize and Soy)

2.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

DIACONU Nicolae

1996

2001

Contribuţii la îmbunătăţirea procesului de lucru al echipamentelor pentru administrat substanţe fitofarmaceutice, prin recuperarea pierderilor (Contributions to the Improvement of the Working Processes of the Equipments for the Use of the Pesticides trough the Recovering of Losses)

3.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

RADU Elena

1996

2002

Cercetări privind mărirea rezistenţei la uzare a pieselor utilajelor agricole prin depunere de straturi dure în mediu de plasmă (Research Regarding the Increase of Use Resistance of Farm Machinery Spare Parts by Depositing Plasma Hard Coating)

4.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

RADU Ion

1997

2002

Optimizarea procesului de lucru al maşinilor de împrăştiat îngrăşăminte chimice solide prin perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de măsurare a parametrilor funcţionali (The Optimization of the Working Process of  the Machines for the Solid Chemical Fertilizers Spreading, by the improvement of the Methods and Means of Measurement of the Methods and the Functional Parameters )

5.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

OLĂRICĂ Mihai

1996

2004

Cercetări privind creşterea resurselor de funcţionare ale mecanismului bielă-manivelă de la motoarelor tractoarelor şi maşinilor agricole prin recondiţionarea pieselor uzate (Researches of the Resources of the Priston Rod-Crank Mechanism from the Tractors and Agricultural Farm Machines Engines by the Reconditioning of the Used Devices )

6.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

VELCESCU Benone

2000

2004

Contribuţii la îmbunătăţirea indicilor calitativi de lucru ai echipamentelor aeropurtate de aplicat tratamente fitosanitare (Contributions Regarding the Enhancement of the Qualitative Work Indices of he Airborne Phytosanitary)

7.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

MATEESCU Marinela

2001

2004

Contribuţii la perfecţionarea echipamentelor de semănat cereale păioase în teren nearat(Contribution to Improving the Equipment for Sawing Straw Cereal’s in Unploughed Field)

8.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

MARIN Eugen

2001

2004

Contribuţii la îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai transmisiilor maşinilor de semănat cereale păioase prin utilizarea mecanismelor cu came (Contribution to the Improvement of the Functional Parameters of the Sowing Machines for the Straw Cereals by the Utilization of the Cam Mechanisms )

9.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

MUNTEAN Mircea-Valentin

1999

2005

Optimizarea procesului de distilare a plămezilor de cereale prin automatizarea regimului de lucru al utilajelor (Researches Regarding the Energetical Optimization of Wheat Starch Distillation Process)

10.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

LUPEA Ion Dragoş

1998

2006

Optimizarea procesului de umectare a cerealelor în industria morăritului, prin automatizarea controlului parametrilor funcţionali. (Researches Concerning the Influence on Wheat Conditioning Before Milling about Quality Values of  Outcome Products)

11.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

ANDREESCU (RADU) Mariana

2000

2006

Cercetări privind evaluarea tehnico-economică a nivelului de fiabilitate a echipamentelor pentru recoltat cereale. (Researches Regarding the Technical and Economical Level Evaluation of Reliability of Cereals Harvesting Equipments)

12.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

VOŞLOBAN (SUCIU) Melania

2003

2007

Cercetări privind fiabilitatea operaţională a echipamentelor de automatizare a maşinilor-unelte .

(Studies Regarding the Reliability of Automation Equipment of the Machine-Tools)

13.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

NICOLESCU Mircea

1998

2007

Cercetări asupra diagnosticării neinvazive a stării tehnice a motoarelor tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate. (Research on the Minimal Invasive Diagnose of Tractor and farming self – Propelled Machine Engines by the Technical State Matrix Method)

14.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

POPESCU Marian

2002

2007

Cercetări privind optimizarea indicilor calitativi de lucru ai maşinilor de stropit culturilor de câmp (Researches Regarding the Optimization of Operationally Qualitative Indicants of Field Crop Spraying Machines)

15.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

CANJA Cristina

2003

2007

Contribuţii la optimizarea energetică a echipamentelor pentru coacerea pâinii

(Researches Regarding Constructive and Functional Paramenters Influence of Bread Baching Equipments on Specific Energy Consumptions)

16.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

GANEA-CHRISTU Ioan

2002

2009

Cercetări privind perfecţionarea echipamentelor pentru condiţionat legume bulboase, cu aplicaţii la arpagic (Researches Regarding the Improvement of Conditioning Bulb Vegetables Equipment, Applied to Chive)

17.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

DRUNEK L. Judit

2002

2009

Cercetări privind optimizarea energetică a lucrărilor de pregătire a patului germinativ în sere (Researches on the Energy Optimization of the Preparation Works of the Germination Bed in Greenhouses)

18.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

CĂPĂŢÂNĂ Ionuţ

2005

2010

Cercetări privind perfecţionarea echipamentelor şi organelor de lucru pentru afânarea adâncă a solului (Researches Regarding the Improving of Deep Soil Loosening Equipments and Working Organs)

19.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Gh.

PĂUNESCU Dan Dorian

2000

2010

Cercetări privind monitorizarea la bord a parametrilor procesului de mecanizare a lucrărilor agricole de semănat (Research into BOARD Monitoring of Parameters Charaterising the Mechanization Process of Agricultural Seeding Works).

20.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Ghe.

SORICĂ Cristian

2004

2011

Contribuţii la studiul procesului de condiţionare a cerealelor. (Contributions to the Conditioning Process of Cereal Crops).

21.

     Prof. univ. dr. ing.              BRĂTUCU Ghe.

MARIN Andreea

2009

 2012

Cercetări privind optimizarea tehnologiei şi echipamentelor pentru uscarea produselor vegetale prin utilizarea energiei solare. (Research Concerning the Optimization of the Technology and Equipment for Plants Drying Using Solar Energy)

22.

Prof. univ. dr. ing. BRĂTUCU Ghe.

PĂUNESCU Cătălin

2009

 20 12

Cercetări privind perfecţionarea sistemelor de automatizare a climatizării în depozitele pentru produse agro-alimentare (Research Concerning the Improvement of the  Air-Conditioning Automation Systems of the Store-houses for Agri-food Products)

23.

Prof. univ. dr. ing. CSATLOS Carol

CONSTANTIN Andreea

2006

2011

Cercetări privind utilizarea microundelor tratarea antibacteriană a laptelui.

(Researches on the use on microwaves in milk antibacterial treatment)

24.

Prof. univ. dr. ing. CSATLOS Carol

Luchian Mihaela

2009

2012

Contribuţii privind optimizarea energetică a procesului de malaxare a aluatului de panificaţie.(Contributions Regarding the Energetical Optimization of the Bread Dough Mixing Process).

25.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Gângu Vergil

1991

1996

Cercetări asupra procesului de recoltare a cerealelor păioase prin raclarea spicelor (Research on the Grain Harvesting Process by Ear Raking)

26.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Mocanu Vasile

1990

1997

Optimizarea dinamică şi energetică a agregatelor formate din tractor monoax şi maşini agricole de recoltat şi transport (Dynamics and Energetics Optimisationof Single – Axale Tractor Fodder Harvesting and Transport Machine Units)

27.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Hermenean Ion

1990

1997

Contribuţii privind dinamica şi energetica agregatelor tractor-maşini agricole de prelucrat furaje, pe terenuri în pantă (Contributions to the Dynamics and Energetics of Tractor-Fodder Harvesting Machine Units on Slopes)

28.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Bădescu Mircea

1991

1997

Contribuţii teoretice şi experimentale privind procesul de smulgere a vrejilor în vederea întreruperii vegetaţiei la cartoful de sămânţă (Theoretical and Experimental Contributions to the Creeping Stalk Tearing Process for the Interruption of Seed Potato Vegetation)

29.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Sărăcin Ion

1990

1998

Studii şi cercetări privind influenţa interacţiunii dintre sol şi sistemul de rulare al tractoarelor pe roţi asupra tasării solurilor nisipoase şi implicit asupra producţiei (Studies and Researches Concerning the Influence of the Interaction between Soil Settlement and Implicitely on Harvests)

30.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Beghes Horia

1994

1998

Studiul influenţei raportului dintre masa tractorului şi masa maşinii cuplate asupra dinamicii frânării şi siguranţei deplasării în transport (Study on the Influence of the Ratio of Tractor and Implement Mass on the Braking Dynamics and Travel Safety in Transport)

31.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Micleusanu Andrei

1993

1998

Cercetări privind dinamica şi energetica şasiurilor autopropulsate în agregat cu maşini şi utilaje agricole şi gospodăreşti  (Research on the Dynamics and Energetics of Self-Propelled Frames Aggregated with Agricultural and Farming Machines and Equipment)

32.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Zaman Mihai

1995

1999

Cercetări privind fiabilitatea sistemelor tehnologice de lucru ale conbinelor de recoltat cereale păioase (Researches regarding the Reliability of Working Technological Systems for Straw Grain Harvesters)

33.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Mugea Nicolae

1991

1999

Cercetări teoretice şi experimentale privind utilizarea autoturismelor de teren la lucrările agricole şi gospodăreşti (Theoretical and Experimental Researches on the Utilisation of Cross-Country Motor Vehicules)

34.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Alexandru Isabela Doina

1996

1999

Contribuţii teoretice şi experimentale privind optimizarea procesului de lucru al maşinilor de plantat tuberculi de cartof, echipate cu distribuitoare tip transportor cu cupe (Theoretical and Experimental Contributions to the Optimisation of the Working Process of Potato Tuber Planting Machines, Equipped with Bucket Conveyer Type Distributors)

35.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Burlea Roxana Oana

1996

2000

Cerceări privind optimizarea procesului de climatizare în depozitele de păstrare a cartofului (Research on the Optimisation of the Air Conditioning Process in Potato Storage Rooms)

36.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Glodeanu Mihnea

1996

2000

Automatizarea regimului de lucru al maşinilor şi instalaţiilor destinate bolilor şi dăunătorilor (Automation of Working Condition of the Machines and Installations Designed to Control Diseases and Pests)

37.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Pădureanu Vasile

1994

2000

Studii şi cercetări privind utilizarea tractoarelor agricole la lucrări de gospodărie comunală  (Studies and Research on the Utilisation of Agricultural Wheel Tractors in Local Administration Works)

38.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Paler Aurel

1994

2000

Studiul dinamicii şi energeticii sistemelor tractor-maşină de recoltat cartofi  (Study of the Dynamics and Energetics of Tractor-Potato Harvester System)

39.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Maican Edmond

1992

2001

Studiul procesului de lucru al rabatorului în funcţie de proprietăţile fizico-mecanice ale plantelor (Researches regarding the
working process optimization for combine harvesters' reel, in accordance with physical and mechanical plants properties).

40.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Diaconu George

1995

2001

Contribuţii la studiul procesului de lucru a sistemului de separare-curăţire la combinele de recoltat cereale păioase  (Contributions to the Separating-Cleaning System for the Grain Harvesting Machines.

41.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Ioniţă Florică

1996

2002

Cercetări privind optimizarea parametrilor organelor de prelevare din lan a păstăilor, la maşinile de recoltat fasole verde (Researches regarding the Optimisation of Component Parts Parameters for Taking the Pods aut of the Field for the Green Beans Harvesting Machines)

42.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Bunea Cristinel

1995

2002

Contribuţii la studiul interdependenţei dintre regimul de lucru al plugurilor şi fiabilitatea brăzdarelor (Contribution to the Study of the Interdependense of Plough Working Regime and Share Reliability).

43.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Czyborra Michael

2000

2003

Cercetări teorerice şi experimentqle asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal (Theoritical and Experimental Reaserch on the Dynamic of the Tractor-Front Loader System)

44.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Radu Florica


2002


2004

Cercetări privind obţinerea industrială a extractului de hamei pentru industria alimentară (Resaearches regarding Obtaining of Hop Extract for Food Industry)

45.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Radu Marin


2002


2004

Cercetări privind utilizarea unor tehnologii neconvenţionale în procesul de favricaţie a berii (Researches regarding the Use of Non-Conventional Tehnologies at Beer Preparation)

46.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Bădănoiu Bianca

1997

2004

Cercetări privind echipamentele de strivit plante furajere (Researches regarding the crushing equippment for foder plants)

47.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Dumitru Ilie


1998


2004

Cercetări teoretice şi experimentale privind optimizarea consumului de combustibil al motoarelor de tractor prin utilizarea sistemelor informaţionale de bord (Theoretical and experimental researches over fuel consumption optimization for tractor engines using board informational systems)

48.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

POPA Lucreţia


1998


2004

Cercetări privind influenţa parametrilor constructivi şi funcţionali ai sistemelor de frânare asupra performanţelor de frânare ale remorcilor agricole (Researches regarding the influence of the constructive and functional parameters of braking systems on the braking performances of agricultural trailers)

49.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

BORUZ Sorin-Petruţ


1999


2004

Cercetări privind dinamica şi energetica agregatelor cu freze cu ax vertical utilizate la prelucrarea solului pe rânduri de pomi (Researches regarding the dynamics and the energetics of the mechanical systems with vertical axle tillage cutter used to work the soil between the tree rows)

50.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

BARBU Ion


1998


2007

 Cercetări teoretice şi experimentale privind dinamica tractoarelor           articulate pe roţi cu maşini de lucru (Theoretical and experimental researches on the dynamics of the tractors on wheels with articulate chassis in unit with working machines)

51.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

VOICU Emil


2004


2007

Cercetări privind optimizarea dinamică şi energetică a agregatului tractor cu combină de recoltat furaje (Researches regarding the dynamical and energetic improvement of tractor-fodder harvesting machine aggregate)

52.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Opriş Orlando-Sorin

1999

2007

Cercetări privind influenţa secţiilor maşinilor de semănat plante prăşitoare asupra indicilor calitativi de lucru (Researches concerning the influence of the oscillations of seeding machines units for weeding plants on qualitative work indices)

53.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

OLTEANU Adrian


2001

2007

Cercetări privind dinamica şi energetica maşinilor de săpat gropi montate pe tractoare agricole pe roţi (Research on dynamics and energetic of digging machines mounted on agricultural wheeled tractors)

54.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

LUPŞA Elena - Ramona


2003


2007

Cercetări privind procesele de lucru aledozatoarelor volumetrice cu piston pentru produse alimentare vâscoase (Researches regarding the working process of piston volumetric dosing systems destined for viscous food products)

55.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

Ola Daniel-Călin.


2002


2008

Cercetări teoretice si experimentale privind procesele de lucru ale echipamentelor de dozare cu alimentatore elicoidale pentru produse agroalimentare solide în vrac (Theoretical and experimental researches regarding the woring process of screw feeder dosing systems destinated agro-food bulk solids).

56.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

DĂNILĂ Daniel


2002


2008

Contribuţii la  elaborarea metodologiei şi aparaturii pentru studiul rezistenţei la vătămări mecanice a tuberculilor de cartofi (Contributions regarding the methodology and equipment for study the potato tubers behavior to impact mechanical loadings)

57.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

IVAN Nicolae


2003


2009

Cercetări privind influenţa parametrilor constructivi şi funcţionali ai sistemelor de scuturare-separare asupra pierderilor de seminţe la combinele de recoltat cereale (Researches regarding the influence of constructive and functional parameters of shaking-separating system on seed losses of cereal harvesting combines)

58.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

POPA Gheorghe


2001

2009

Cercetări privind utilizarea transmisiilor hidrostatice suplimentare pentru obţinerea vitezelor lente la tractoare agricole (Researches regarding the use of the suplimentary hydrostatic transmissions for the obtaining the agricultural tractors)

59.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

ENE Tudor Adrian


2004


2010

Cercetări privind dinamica şi energetica agregatelor folosite la îmbunătăţirea pajiştilor prin însămânţare şi supraînsămânţare (Researches regarding the dynamics and the energetics systems for grasslands improvement by sowing and oversowing)

60.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

CONSTANTINESCU Augustin


2003


2010

Optimizarea agregatelor formate din tractoare de putere mare cu maşini agricole pentru pregătirea terenului în vederea însămânţării (Optimization of great capacity tractor- agricultural machine aggregate for preparation of soil for sowing")

61.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

DINU Liviu Laurenţiu


2004


2010

Cercetări privind realizarea unor sisteme de reglare a presiunii în pneurile tractoarelor în concordanţă cu proprietăţile terenului şi condiţiile de deplasare (Research on the development of tractor tyre pressure control systems in accordance with soil properties and travelling conditions)

62.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

SÎRBU Sorin


2002


2010

Cercetări teoretice şi experimentale privind optimizarea proceselor de dozare gravimetrică a produselor solide agroalimentare  (Theoretical and experimental research on the optimization of gravimetric dosing processes of solid agricultural products)

63.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

MANEA Dragos

2004

2011

Studii şi cercetări privind optimizarea procesului de distribuţie al unei semănători de cereale păioase cu dozare centralizată

(Studies and researches regarding optimization of distribution process of a straw cereal sowing machine with centralized measuring)

64.

Prof. univ. dr. ing. POPESCU Simion

BRACACESCU Carmen

2007

2011

Cercetări privind optimizarea procesului de lucru al separatoarelor de cereale gravimetrice,  cu aplicaţii la grâu

(Theoretical and experimental researches regarding the optimization of working processes of gravimetrical separators aimed at cereals impurities)

65.

Prof. univ. dr. ing. RUS Florean

HODĂRNĂU Marius

2003

2008

Cercetări privind optimizarea parametrilor funcţionali ai maşinilor de administrat îngrăşăminte minerale prin centrifugare. (Research Concerning the Optimization of the Work Parameters on the Machines for Centrifugal Spreading of Mineral Fertilizer).

66.

Prof. univ. dr. ing. RUS Florean

LOGHIN Florin Lucian

2005

2009

Contribuţii privind cinematica şi dinamica transmisiilor cu mişcare intermitentă ale maşinilor de semănat universale.  (Contributions regarding the kinematics and the dynamics of transmissions with intermitent motion of universal seed drilss)

67.

Prof. univ. dr. ing. RUS Florean

DANCIU I Mihaela

2004

2011

Utilizarea ultrasunetelor în condiţionarea lichidelor alimentare. (The Use of Supersounds at the Conditioning of Drinks)

68.

Prof. univ. dr. ing. RUS Florean

CIOBAN (LUPU) Mirabela Ioana

2008

2011

Cercetări privind optimizarea energetică a procesului tehnologic de măcinare a cerealelor (Research Concerning the Energetical Optimization of the Technological Process of Cereal Crops Milling)