Nr.

crt.

TIP PROIECT

TITLU PROIECT

1

Pr. PROPLANT – CEEX , modul III,

2006-2008 Nr.1233/14.07.2006 contractor titular INMA Buc.,

Nr.6908/21.07.2006 contractor asociat Univ.Transilv. Braşov

Promovarea performanţelor româneşti în domeniul producerii şi valorificării plantelor medicinale, aromatice şi tinctoriale

2

PLATFORMA RENATSIL, MECT-CNCSIS

(Program multianual

2006-2008)

Nr.18/06.06.2007

Nr..înreg.MECT 33478/12.06.2007

Platformă de valorificare sustenabilă a resurselor naturale prin biotehnologii şi procese ecologice în agroturism, silvicultură şi prelucrarea lemnului –

RENATSIL

3

Grundwig 2 -

06-G2-168-BV-FR

2006-2008

Echanges Interculturels et Mutualisation des Experiences en Ecotourisme

(organizaţii din 5  ţări UE: Belgia, Franţa, Italia, Portugalia, Romania)

4

Progr.4-Partenariate în programele prioritare

Nr. 52-108/01.10.2008

(2008-2012)

Prelucrarea integrativă avansată a produselor forestiere accesorii (BIOFOREPRO)

5

FP7

TECHeese

FP7-SME-2008-2

Grant agreement no.243638

SOLVING THE TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF SHEEP CHEESE PRODUCTION  (acronym is TECHeese)

12 beneficiari din 5 tari

(Belgia, Danemarca, Italia, Romania, Spania)

6

CEEX – AGRAL Nr.67/4.10.2006;

Cercetarea şi dezvoltarea unor tehnologii durabile de tratamente fitosanitare, cu efect favorabil asupra mediului şi calităţii produselor agricole.

7

CEEX – AGRAL Nr.58/2006

Cercetarea şi elaborarea unor tehnologii performante pentru manipularea şi distribuirea furajelor în fermele de taurine, în vederea protejării sănătăţii şi asigurarea calităţii produselor animaliere

8

CEEX – AGRAL Nr.19/2005;

Cercetarea şi elaborarea unor tehnologii ecologice de fertilizare a solului, conform conceptului de agricoltura durabilă, cu impact favorabil aspra mediului şi a sănătăţii consumatorilor

9

Asimilarea în fabricaţie a unui plug cu patru trupiţe cu lăţime de lucru variabilă pentru tractoarele de 85-150 CP RELANSIN

10

CNCSIS – TD 2008

Asimilarea în fabricaţie a unui plug cu patru trupiţe cu lăţime de lucru variabilă pentru tractoarele de 85-150 CP

11

CNCSIS – TD 69 -2007

Studii şi cercetări privind optimizarea cinematică şi dinamică a maşinilor de semănat în teren nearat

12

INVENT,Nr. 162/2004

Oţinerea membranelor înalt selective si performante in procesele de separare pe baza de polifenilenoxid  bromurat

13

INVENT Nr. 154/2004

Promovarea soiului românesc de cartof Roclas si a tehnologiei sale specifice in productie

14

CEEX, Nr. 71 /2006

Dezvoltarea, promovarea şi conectarea cercetării româneşti de excelenţă din domeniul mecanizării şi automatizării agriculturii – industriei alimentare durabile la programele europene şi internaţionale

15

CEEX, Nr. 51062 /2007

Modernizarea tehnologiilor de prelucrare primară a cerealelor în scopul obţinrii de produse agro-alimentare de calitate, corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi securităţii alimentare,

16

SCG-MAPDR şi Banca Mondială, nr. 841/240,  2003-2206

Program de extensie privind obţinerea şi valorificarea produselor agro-alimentare din fermele mici si mijlocii, prin management, marketing si mecanizare adecvată, in raport cu gradientica de altitudine din Romania

17

CNCSIS, 4GR/2007 cod 928, 2007-2008

Cercetări privind îmbunătăţirea stării de fertilitate a solului, în condiţii economice, prin optimizarea tehnologiilor şi echipamentelor pentru afânarea adâncă a acestuia

18

RO-2004-93202-EX

As. Soc.Rom. Etnofarm.- ASRE

(proiect LDV)

Finalizare 2006

Formare formatori in domeniul extracţiei de principii active vegetale