CADRE DIDACTICE TITULARE 

 Prof.univ.dr.ing. CAROL CSATLOS  - Decan
          
Competente : ingineria produselor de origine animalamasini agricole
 
Prof.univ.dr.ing. VASILE PADUREANU - Director Departament IMAT
Competente : ingineria berii, oenoturim si bauturi traditionalemasini agricole
 
Prof.univ.dr.ing. ROMULUS GRUIA 

Absolvent  al Facultății de Zootehnie, Universitatea de Științe Agricole și MedicinăVeterinară București , ca inginer zootehnist (anul 1976). Doctorîn Agronomie domeniul Științe Zootehnice  (1995), Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București,  Conducător de doctorat-domeniul  Inginerie și management (2011), cu 11 teze coordonate,  1 teză finalizată și 11 doctoranzi. 

Cursuri predate: Managementul Sistemelor Agro-Alimentare, Managementul Fermei și Pensiunii Agroturistice,Management și Dezvoltare în Industria Turismului, Inginerie Gastronomică, Resurse genetice în Fermele Agroturisitce,  Ecoturism și turism rural;

Domenii de interes în cercetare:Eco-biotehnologii Agro-alimentare șiGastronomice;  Managementul și dinamica integrării sistemelor complexe pa exa Agricultură - Alimentație - Turism -Mediu;  Cercetări Montanologice și Bioeconomice; Creativitate științifică - promotor al unor teorii și concepte originale - în domeniul agro-alimentar:   Agricultura modulara, Zootehnia cibernética – principii si mecanisme de reglare si autoreglare, Ecosanogeneza, Genética biocenozelor, Ingineria gastronómica; în studiul sistemelor complexe:   Teoria integronicii ecoemergente, Teoria modulizarii sistemelor complexe, Biosofia, Sustenabilitatea eMergetică, Managementul integronic;        Contracte de cercetare: 5 in calitate de coodonator și 9 în calitate de membru în echipă. Publicații(autor sau coautor): 18 cărți (edituri din țară sau străinătate) d.c. 10 monografii, 4 manuale, 4 editor vol.lucr. ; 35 broșuri științifice;  220 lucrări publicate (d.c. 17 cotate ISI; 38  BDI; 35 rec. CNCSIS;  57 la conferințe internaționale, 73 la conferințe naționale); 14 invenții (d.c. 9 brevete, 5 CBI), 27 studii de consultanță științifică. Membru academii și asociații: Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință,cercetător asociat Academia Română - INCE/Cercetări montanologice și la Centrul de Biodiversitate Agricolă și Silvică CSCBAS / Punct de lucru la Universitatea Transilvania Asociației;  Vice-președinte Comisia de Montanologie din Academia de științe Agricole și Silvice (ASAS) coordonator ”Subcomisia pentru zootehniemontană, industrie alimentară și sanogeneză”,  perioada 2014 - prezent;   Membru în 14 asociații științifice și profesionale. Experiența managerială:Director și funcții de conducere ale unor compartimente de producție  în întreprinderi agro-alimentare (peste 20 deani); în managementul universitar: Decan (fondator) -Facultatea de Alimentatie si Turism, perioada 2007-2012; - Membru al Senatului Universitatii Transilvania Brasov, perioada 2008-2016; - Coordonator Centru de Cercetare Ştiinţifică D.06– Ecobiotehnologii si Echipamente în Agricultură şi Alimentaţie EBIOTEFA, din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universitatii Transilvania dinBraşov, perioada 2010 - 2015; - Coordonator punct de lucru - Lab.cercet.stiint.integrata al I.N.C.E./C.S.C.B.A.S. ale Academiei Romane de la Univ.Transilvania din Brasov, perioada 2012 - prezent; - Sef lab. Alimentatie sanogena montană -ca Cercetator asociat la Centrul de Economie Montana al Institutului National de Cercetari Economice – INCE,  din cadrul Academiei Romane, perioada 2012 - prezent; - Director Platforma de Cercetare Interdisciplinară RENATSIL din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, perioada 2006-2008; - Coordonator -Centrul de Cercetări IMAAT al Facultatii de Alimentatie si Turism, perioada2005-2010; Organizator Conferințe internaționale (5 ediții - BIOATLAS 2008, 2010, 2012, 2014, 2016) și naționale BIOTASAS și Conferința de Ecosanogeneză(1995-2007); Director publicație științifică cu cotație BDI - Journal of EcoAgriTourism(2005 - prezent).

E-mail 1: ecotec@unitbv.ro

E-mail 2: rocagruia@unitbv.ro

 

 
 Prof.univ.dr.ing. NICOLAE ȚANE 

Absolvent al  Facultății de Mecanică, Universitatea din Braşov (anul absolvirii: 1979).

Doctor în tehnică, domeniul autovehiculeşi tractoare (anul obţinerii titlului: 1999), Universitatea „Transilvania” dinBraşov.

Cursuri predate:

 • Instalaţiişi echipamente pentru hoteluri şi restaurante;
 • Maşini şiinstalaţii agricole pentru ferme agroturistice;
 • Producereaşi procesarea produselor agricole şi alimentare în fermele agroturistice
 • Tehnici deprocesare culinară a produselor alimentare;
 • Utilaje înindustria alimentară I;
 • Ingineriaproduselor alimentare de origine vegetală I+II;
 • Principii şimetode de conservare a produselor alimentare;
 • Optimizareasistemelor tehnice din restauraţie;
 • Tehnicimoderne de procesare şi conservare a produselor alimentare.

Domenii de interes în cercetare:

 •       Sisteme tehnice de producere şi procesare a materiilor de origine vegetală;
 •       Sisteme tehnice de conservare a materiilor de origine vegetală;
 •       Tehnici de producere şiprocesare a produselor agricole şi alimentare în fermele agroturistice
 •       Agroturism şi dezvoltare rurală
 •       Dinamica tractoarelor şi maşinilor agricole;
 •       Echipamente,maşini şi instalaţii pentru recoltarea culturilor agricole;

Contracte de cercetare: 31 din care 4 în calitate de coodonator și 27 în calitate de membru în echipă.

Publicații (autor sau coautor): 17 cărți la edituri din țară sau străinătate (10 prim sau unic autor), din care 2 monografii; 11 manuale; 1 îndrumar de laborator; 3 capitole de carte în străinătate.

130 lucrări publicate, din care 32 în reviste din străinătate sau din ţară - 5 cotate ISI; 3 cotate B+, 53 în volumele unor manifestări internaţionale cunoscute din care  -4 cotate ISI, 45 în volumele unor manifestări naţionale cunoscute.

Specializări la Universitatea Catania (Italia), Universitatea Gent (Belgia);  Universitatea Volos (Grecia), prin programe Socrates/Erasmus,  Institutul ARCHIMEX Vannes– Franţa, prin program Leonardo.

Membru al al Societăţii Române deEtno-Farmacologie

Experiența managerială

 • Adjunct şef catedră MAIA (1999 – 2007);
 • Prodecan al Facultăţii de Alimentaţie şi Turism (2009 – 2012);
 •  Membru în ConsiliulFacultăţii de Alimentaţie şi Turism (2007 – 2016) ;
 • Membru în Senatul Universităţii « Transilvania » din Braşov (2012 – 2016),
 • Coordonatorul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) pe Facultatea de Alimentaţie şi Turism  a Universităţii Transilvania din Braşov (2007– 2012);
 • Coordonatorul ERASMUS/SOCRATES şi Responsabilul cu Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Alimentaţie şi Turism (1999 – 2012);
 •  Coordonatorul programuluide studii de licenţă Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şiAgroturism (2007 – prezent);
E-mail-nictan54@unitbv.ro

 
Prof.dr.habil.ing. LIVIU GACEU 

Absolvent al  Facultăţii de Inginerie Mecanică,Universitatea Transilvania din Braşov (1995).

Doctor în Inginerie Mecanică domeniul Ştiinţe Inginereşti (2003), Universitatea Transilvania din Braşov.

Conducător de doctorat în domeniu lInginerie şi Management (2015).

Cursuri predate: Ingineria Produselor deMorarit si Panificaţie, Sisteme informatice avansate in Ecobiotehnologii, Managementul sistemelor informatice in industria turismului, Programarea calculatoarelor si limbaje de programare.

Domenii de interes în cercetare: Metode inovative de investigare a proceselor din industria alimentară. (http://rosita.ro) Contracte de cercetare: 5 in calitate de coodonatorşi 19 în calitate de membru în echipă.

Publicaţii: 13 cărţi (edituri din ţarăsau străinătate) 4 monografii, 6 manuale, 3 îndrumare de laborator, 154 lucrăripublicate.

Redactor sef al revistei Journal ofEcoAgriTourism, ISSN: 1844-8577 (http://rosita.ro/jeat)

E-mail: gaceul@unitbv.ro

 

Prof.dr.habil.ing. WALTER THIERHEIMER 

Absolvent al Facultății de Mecanică (1990)/ Facultății de Drept și Sociologie (2006), Universitatea Transilvania din Brașov.

Doctor în Autovehicule și Tractoare, domeniul Inginerie Mecanică (1998), Universitatea Transilvania din Brașov.

Cursuri predate: Instalații pentru agrement în turism; Sisteme de transport în industria turismului; Sisteme de transport în agricultură; Surse energetice în agricultură.

Domenii de interes în cercetare: Științe Inginerești

Contracte de cercetare: 12 în calitate de coordonator și 7 în calitate de membru în echipă. 

Publicații (autor sau coautor): 25 cărți (edituri din țară sau străinătate) 3 monografii, 3 manuale, 147 lucrări publicate (cotate ISI, la conferințe internaționale, conferințe naționale, buletine ale unor universități etc.).

E-mail: thierheimer@unitbv.ro


 
Conf.univ.dr.ing. IOANA SONIA COMĂNESCU - Prodecan

Absolventă a Facultății de Mecanică, specializarea Mecanică fină (Aparatură biomedicală), UniversitateaTransilvania din Brașov (1992), Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București (1996).

Doctor în Științe inginerești, domeniul Inginerie industrială (2003), Universitatea Transilvania din Brașov.

Cursuri predate: Mecanică, Elemente de inginerie mecanică I, Elemente de inginerie mecanică II, Instituții, mecanisme și terminologii comunitare. 

Domenii de interes în cercetare: Mecanică, Rezistența materialelor, Stabilitatea structurilor, Fiabilitate metrologică. 

Contracte de cercetare: 14 în calitate de membru în echipă. 

Publicații (autor sau coautor): 9 cărți (edituri din țară),din care- 6 monografii, 3 manuale, 1 îndrumar de laborator, 2 culegeri de probleme, 97 lucrări publicate (cotate ISI, la conferințe internaționale, conferințe naționale, buletine ale unor universități etc.).

 Membru  EurAgEng, ARTENS.

Experiența managerială: Secretar științific Catedra de Mecanică, Facultatea de Mecanică(1997 -1999), Prodecan Facultatea de Alimentație și Turism (2013 – prezent).

E-mail:ioanacom@unitbv.ro 
Conf.univ.dr.ec. Nicolae BOIAN
Competente: economie, analiza economica financiara

 
 Conf.univ.dr.ing. CRISTINA CANJA -  Prodecan

Absolventă a Facultății de Inginerie Mecanică, Universitatea Transilvania din Braşov (2001), Specializarea Utilaj Tehnologic pentru Industria Alimentară.

Doctor în Ştiinţe Inginereşti din 2007, Universitatea Transilvania din Braşov .

Cursuri predate: Tehnologii generale în industria alimentară, Expertiza produselor alimentare, Calitatea produselor alimentare, Managementul calităţii în alimentaţie publică şi agroturism. Domenii de interes în cercetare: Optimizarea procesului şi echipamentelor pentru coacerea pâinii; Optimizarea proceselor tehnologice şi a operaţiilor tehnologice de fabricare a produselor, alimentare (pâine, vin, produse lactate,produse din carne); Valorificarea superioară a materiilor prime şi a subproduselor din industria alimentară; Dezvoltarea-inovarea de produse alimentare noi; Aplicarea unor strategii de procesare a alimentelor corelate cu aplicarea principiilor de siguranţă şi securitate alimentară şi sustenabilitatea producţiei alimentare.

Contracte de cercetare: 2 în calitate de coordonatorși 14 în calitate de membru în echipă. Publicații (autor sau coautor): 6 cărți (edituridin țară) 1 monografie, 65 lucrări publicate (cotate ISI, la conferințeinternaționale, conferințe naționale, buletine ale unor universități etc.).

Experiența managerială secretar ştiinţific catedră, prodecan relația cu studenții.

E-mail: canja.c@unitbv.ro

 
 Conf.univ.dr. LAURA CISMARU
Competente : marketing
 
 Conf.dr.chim. CARMEN BĂDĂRĂU

Absolventă a Facultății de Tehnologie Chimică Organică, Insitutul Naţional de Chimie Bucureşti (1984). Doctor în chimie organică domeniul biochimie alimentară (1999), Universitatea Babes Bolyai ClujNapoca (titlul tezei: Cercetări biochimice privind substanțele pectice din sfecla de zahăr).
Cursuri predate: Biochimia ProduselorAlimentare II, Aditivi şi Ingrediente în Industria Alimentară, Conservanţi Alimentari-limite  şi performanţe, Biotehnologii în Industria Alimentară, Biotehnologia Preparatelor Enzimatice și a Culturilor Starter.
Domenii de interes în cercetare: pigmenţi vegetali(polifenoli, clorofile extracţie, testare), calitate produse origine vegetală(cartof, sfecla de zahăr), virologie vegetală, biochimia produselor alimentare(extracţii principii active, antioxidanți naturali).
Contracte de cercetarePNII SANOPLANT contract 104/2012, Program Nucleu (2010, 2011,2012) in calitate deresponsabil coordonator și 12 proiecte în calitate de membru în echipă.
Publicații (autor sau coautor): 4 cărți (edituri din țară sau străinătate), 1monografie, 2 manuale, 2 îndrumare de laborator, 78 lucrări publicate (cotateISI, la conferințe internaționale, conferințe naționale, buletine ale unor universități etc.). Specializări la Institutul Neyker Vitoria Spania (1,5luni), Station de Recherch Agronomique Libramont, Wallonie (Belgia, 3 luni).Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, al Societăţii deEtnofarmacologie membru EAPR (European Asociation for Potato Research).

E-mail: carmen.badarau@unitbv.ro

 

Sef lucr.univ.dr.jur.ing. DIANA FORIȘ

Absolventă a Facultății de Mecanică, Universitatea Transilvania din Brașov(1993) și a Facultății de Drept, Universitatea Europeană Drăgan (2003-  Academia de Poliție “A. I. Cuza”). Masterat în management, Universite Paris XII (2001).

Doctor în științe administrative, cu teza de doctorat pe tema administrației turismului (2011), Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București. 

Cursuri predate: Reglementarea activităților din turism, Politici macroeconomice în turism, Managementul calităţii şi sisteme de certificare ale hotelurilor şi restaurantelor, Managementul resurselor umane. 

Domenii de interes în cercetare: turism, management, legislație, politici publice, asigurarea calității, marketing. 

Contracte de cercetare și proiecte câștigate prin competiție: 3 in calitate de coodonator și 6 în calitate de membru în echipă. Publicații: 8 cărți (2 ca unic autor), din care 1 monografie și 3 manuale; lucrări științifice publicate: 6 articole în reviste și la conferințe internaționale cotate ISI, 14 articole în reviste cotate BDI și 23 articole la conferințe internaționale și naționale. Specializări în diverse domenii: turism, management, marketing etc. 

Membru în asociații profesionale și științifice: World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (AMFORHT), Institutul de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Societatea Academică de Ştiinţe Administrative etc. Experiență managerială de 4 ani în domeniul formării profesionale continue și peste 10 ani de experiență de specialitate în Ministerul Turismului.

E-mail:diana.foris@unitbv.ro.

 
 Sef.lucr.univ.dr.ing. DANIEL MIHAI DANILA  - CV

Competente : grafica asistata , procesarea produselor de origine vegetala, vanzari in turism, IT


 Sef.lucr.univ.dr.ing. DANIEL OLA

Absolvent al Facultății de Inginerie Mecanică profilul Utilaj tehnologic pentru industria alimentară Universitatea Transilvania din Brașov (2002).

Doctor în științe inginerești, domeniul sisteme de dozare (2008), Universitatea Transilvania din Braşov.

Cursuri predate: Modelarea si automatizarea proceselor tehnologice; Automatizarea sistemelor tehnice; Condiţionarea, ambalarea şi etichetarea produselor alimentare; Sisteme tehnice si tehnologice avansate în industria alimentaţiei şi ospitalităţii. 

Domenii de interes în cercetare:bio-materiale si energii regenerabile,  sisteme automate de sortarea calităţii produselor agro-alimentare; automatizarea sistemelor tehnice din industria alimentară, sisteme de dozare si ambalare, programarea calculatoarelor.

Contracte de cercetare: 2 contracte naţionale în calitate de coodonator și 13 contracte naţionale şi internaţionale în calitate de membru în echipă.

Publicații(autor sau coautor): 4 cărți(edituri din țară sau străinătate) 2 monografii, 1 manual, 1 îndrumar de laborator, etc., 7 lucrări publicate (cotate ISI, la conferințe internaționale, conferințe naționale, buletine aleunor universități etc.). Specializări la Leibniz Institut fur Agrartechnik,Potsdam-Bornim, Germania; Archimex, Vannes, Franţa; Ghent University Belgia.

E-mail- danielola@unitbv.ro


 
Sef.lucr.univ.dr.med.vet. DORIN ENACHE

Absolvent  al Facultății de Medicina Veterinara , Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti 1981 .

Doctor în domeniul Medicina Veterinara: 2007, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti.

Cursuri predate: IGIENA IN INDUSTRIA ALIMENTARA, IGIENA IN UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA,CONTROLUL SI ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE, SIGURANTA ALIMENTARA.

Domenii de interes în cercetare: Igiena in ind.alimentara, Controlul calitatii in ind.alimentara si de ospitalitate, Siguranta alimentara, Zootehnie si medicina veterinara.

Contracte de cercetare:1(unul )in calitate de coodonator(coresponsabil proiect) si  1(unul) în calitate de membru în echipă. Publicații(autor sau coautor): 2cărți ,6 monografii, 2 lucrări publicate (cotate ISI, la conferințe internaționale, conferințe naționale, buletine ale unor universități etc.). 

Specializări la Academia Romana, Institutul National de Cercetari Economice „Costin C.Kiritescu”:postdoctorat. Membru al  Societăţii Române de Oncologie Comparată ,Centrului de Înalte Studii pentru Prevenirea Bioterorismului, ForumuluiNational de Oncologie Comparata, ” Associazione Italiana Veterinari PiccoliAnimali „ Italia, Vicepresedinte onorific BIO Romania, Consul onorific „CITTA DEL BIO” pt.Romania si Republica Moldova.Experiențamanagerială 18 ani. 


E-mail: doenache@yahoo.com


 
Sef.lucr.univ.dr.med.vet. VALENTIN NECULA
Competente : nutritie, controlul produselor alimentare
 

 
Sef.lucr.univ.dr.med.vet. GHEORGHE PUCHIANU

Absolvent  al Facultății de Medicină VeterinarăBucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti(1984). Doctor în Medicină Veterinară domeniul Boli infecţioase (1998), Academia de ŞtiinţeAgricole şi Silvice “Ion Ionescu Şişeşti”.
Cursuri predate: Microbiologie alimentară; Siguranţa şi securitatea alimentelor; Proceduri de expertizare prin examene de laborator ale produselor agricole şialimentare; Anatomia vertebratelor, Patologia faunei de interes cinegetic.  
Domenii de interes în cercetare: Siguranţa alimentelor, Patologia faunei de interescinegetic.
Contracte de cercetare:  2 în calitate de membru înechipă.
Publicații:5 cărți (2 autor şi 3 coautor la edituri din ţară), 67 lucrări publicate (dincare 1 cotată ISI şi 66 susţinute la conferințe internaționale, conferințenaționale, reviste BDI, etc.).
Specializări: 2011 – UK (Bristol şi Weymouth) - Training course on Aquaculture Fish Health Prevention and Controls; 2008–  Franţa – Lyon - Ministere deL´Agriculture, Ecole Nationale des Services Vétérinaires – Méthode de luttecolective contre les maladies animales transmissibles; Bien – étre etprotection des animaux; Droit public (droit communautaire et droit del´alimentation de la consommation); 2002 – USA - Universitatea Davis California şi Centrul de Diagnostic al bolilor laanimale Plum  Island -  New York) „Veterinary Training – ViralDiseases” în cadrul Programului Cochran Fellowship; 2005 - Macedonia(Ohrid) - Workshop “Clinica Veterinaria”, organizat de Taiex; 1999 – The Netherlands– Institute for Animal Science and health, Lelystadt and Regional Animal HealthCentre, Deventer – „Surveillance methods and regional laboratories” within theframework of The Phare Multicountry Veterinary Diagnosis and Control Programme.

 2015 – membru al GrupuluiNaţional de Experţi pentru pesta porcină africană din cadrul Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 2015 – prezent - Membru supleant – Biroul Executiv al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România (AGMVR); 2006 – prezent - Preşedinte al Filialei Braşov a Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România şi membru în Consiliul AGMVR; 2004 – prezent - Preşedintele Comisiei de Deontologie şi Litigii – Filiala Braşov a Colegiului Medicilor Veterinari din România; 2014 – 2015 –  Preşedintele Comisiei de Pregătire Profesională Continuă din cadrul AGMVR; 2006 – 2014 - Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România; 2006 – 2014 –Preşedinte al Comisiei Organizatorice şi Legislative din cadrul AGMVR; 1998 –2001– Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari - Filiala Braşov şi membruîn Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România; 1995 – 2006 – Secretar al Filialei Braşov a AsociaţieiGenerale a Medicilor Veterinari din România; 1997 - 2000 - Membru al Comitetului Tehnic de Omologare a Metodelor şi Metodologiilor de Diagnostic dincadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală.

Experiența managerială:  2006 – prezent – Şeful Laboratorului Sanitar Veterinarşi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov; 1997 – 2006 – Director Executiv Adjunct – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov;

E-mail: gpuchianu@yahoo.com

 

 

 
Asist.univ.dr.ing. NICOLAE ALEXE  ORMENISAN
Competente : ingineria zaharului , instalatii frigorifice, masini agricole, ingineria uleiurilor vegetale
 
 Asist.univ.dr. ANA MARIA GURZAU
Competente : ecologie, resurse genetice, etnografie
 
 CADRE DIDACTICE ASOCIATE  
 Prof.dr.chim. ANGELA MĂRCULESCU

Absolventă a Facultăţii de Chimie, Universitatea Bucureşti  - 1974 şi a Institutului Politehnic Bucuresti în anul V de specializare pentru cercetare 1975,

-         Doctor în Chimie - domeniul Biochimie (1995, Cercetări biochimice privind valorificarea principiilor active din Chrysabthemum balsamita L.), Universitatea BabeşBolyai, Cluj Napoca

-         Cercetător ştiinţific principal gradul I 1996 la SCPMA Fundulea - ASAS Bucureşti

-         Profesor universitar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1997 – 2008

-         Profesor universitar la Universitatea Transilvania din Braşov 2008 - prezent

Cursuri predate:

·        Parfumuri, aromatizante şi cosmetice din produse montane

·        Biochimie generală

·        Tehnici şi aparate pentru controlul calităţii produselor

·        Tehnologia prelucrării şi valorificării plantelor medicinaleşi aromatice

·        Biochimia produselor alimentare

·        Managementul calităţii produselor agro-alimentare

·        Transformări biochimice în timpul prelucrării şi depozitării alimentelor

·        Sisteme de certificare pentru produsele agro-alimentare

·        Nutrienţi alimentari şi resurse ecologice pentru produsele alimentare

Domenii de interes în cercetare:

-         biochimie, substanţe bioactive vegetale,

-         controlul calităţii produselor, metode moderne de analiză,

-         etnofarmacologie, resurse naturale pentru industria alimentară , cosmetică şi farmaceutică,

-         tehnologii moderne de extracţie

-         suplimente alimentare pe baza deplante, alimente funcţionale

Contracte de cercetare: 

-         7 in calitate de coodonator – 4internaţionale, 3 naţionale

-         9 în calitate de membru în echipă – 3 internaţionale şi 6 naţionale

Publicaţii(autor):

-         6cărţi (edituri din ţară),  1monografie,

-         7manuale (4 autor singur, 3 autor principal), 2 îndrumare de laborator,   

-         21lucrări ştiinţifice publicate în reviste  ISI şi BDI – 1 articol ISI premiatUefiscdi 2014

-         18lucrări ştiinţifice publicate în reviste B+ recunoscute CNCSIS

-         45lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor internaţionale şi

-         30 lucrări ştiinţifice publicate în volumeale  conferinţelor naţionale, buletineale unor universităţi

Specializări la

-         Universitatea Bretagne Sud –substante biologic active naturale 2011

-         Universitatea Milano – alergenialimentari 2009

-         Institut de Cercetare Archimex  Franţa  – tehnologii de extracţie principii active vegetale 2005

-         Universitatea Metz – Societatea Franceza de Etnofarmacologie –  etnofarmacologie 2002

-         Institutul Politehnic Toulouse - calitate bio, agricultură bio, agroturism, dezvoltare rurală – 2002

-         Universitatea Bordeaux  - biochimie vegetală , substanţe biologic active, tehnici de analiză -1999

-         Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş - Medicină Naturistă – 1995

-         Departament Cercetare GivaudanGeneva Elveţia – analize gaz cromatografice - 1980

Preşedinte al Asociaţiei Societatea Română de Etnofarmacologie 

Experienţa managerială

-         Șef laborator de cercetare – ICCFBucureşti Lab Braşov

-         Coordonator colectiv cercetareSCPMA Fundulea Lab. Brqaşov

-         Director şi administrator al Societăţii Comerciale Lamarcos SRLBraşov

-         Preşedinte al Asociaţiei Societatea Română de Etnofarmacologie


 
 Prof. univ. dr. ing. GHEORGHE BRATUCU - profesor asociat
Competente :  fiabilitatea si mentabilitatea echipamentelor tehnice din agricultura si industria alimentara,
 transportul, manipularea si depozitarea produselor alimentare, fabricarea si  repararea echipamentelor tehnice
din agricultura si industria alimentara, solicitari dinamice in transmisia tractoarelor si masinilor agricole.
 
 Prof. univ. dr. ing. FLOREAN RUS - profesor asociat
 
 Prof. univ. dr. ing. SIMION POPESCU - profesor asociat

Născut în 1938 in Localitatea Turburea (Şipot), Jud. Gorj/Romania.

Absolvental Institutului Politehnic Braşov, Facultatea de Mecanică, specializarea Automobile şi tractoare (1962). Doctor în Ştiinţe Inginereşti, domeniul Inginerie Mecanică (Institutul Politehnic Braşov, 1970). Profesor universitar din  1990.Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică (din1990), cu 46 teze de doctorat finalizate.

Cursuri universitare predate : Tractoare şi autovehicule; Optimizarea tehnică a agregatelor agricole, Acţionări hidraulice şi pneumatice în agricultură ş iindustrie alimentara, Automatizarea sistemelor tehnice din agricultură şi industrie alimentara.

 Domenii principale de cercetare: Optimizarea dinamică şi energetică a sistemelor tractor-maşini de lucru; Acţionarea hidraulică şi pneumatică a maşinilor şi echipamentelor tehnice din agricultură şi industrie alimentară; Controlul şi automatizarea proceselor de lucru ale echipamentelor şi instalaţiilor din agricultură şi industria alimentară

Contracte şi proiecte de cercetare: 60, din care, 25.in calitate de coordonator şi 35 încalitate de membru în echipă. Coordonator sau membru la 4 proiecte europene TEMPUS PHARE(1992-2001)

 Publicaţii (autor sau coautor):18 cărţi (edituri din ţară şi străinătate), din care: 5 monografii,10 manuale, 2 îndrumare de laborator; 437 lucrări publicate în reviste, buletine ale conferinţelor internaţionale şi naţionale, buletine ale unor universităţi. Specializări în străinătate: Universitatea din Hohenheim (Stuttgart), Universităţile Tehnice din Braunschweig, München(Germania) şi Gent (Belgia), Leibnitz-Institutfür Agrartechnik Potsdam-Bornim (Germania)

 Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti”, secţia Mecanizarea Agriculturii (din 2000).

 Experienţa managerială: sef Catedră Maşini Agricole si Tractoare (1982-1989), prodecan Facultatea de Inginerie Mecanica (1990-1995), prorector cu cercetarea ştiinţifică al Universităţii (1996-2000), membru al Senatului Universităţii (1992-2004).

  E-mail: simipop38@yahoo.com

 
 PERSONAL TESA :
 
 jur. POPA IOANA - secretara
 
 tehn. GINA TOMA - laborant
 
 tehn. WELTER SANDU - specialist retea IT
 
 tehn.ing.TUDUCE ADRIAN - specialist mentenanta