Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Departamentul IMAT

 COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA CĂLITĂȚII

Coordonator CEAC-D (numele şi prenumele, cu menţionarea funcţiei didactice şi titlului ştiinţific)

Responsabil cu calitatea pe departament (numele şi prenumele, cu menţionarea funcţiei didactice şi titlului ştiinţific)

Program de studii

 

Responsabilul cu calitatea pe program de studii (numele şi prenumele, cu menţionarea funcţiei didactice şi titlului ştiinţific)

Student responsabil cu calitatea  pe  program de studii (numele şi prenumele, anul de studiu)

Conf. univ.dr.ing.

Cristina Maria CANJA

Conf. univ.dr.ing.

Ioana Sonia COMĂNESCU

Licenţă IF

Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Conf.univ.dr.ing. CANJA Cristina

CHIVU  Madalina, an  II

Ingineria Produselor Alimentare

Prof.univ.dr.habil.ing. GACEU Liviu

COVACI Mihail Mădălin, an II

 

Echipamente pentru Procese Industriale

Conf.univ.dr.ing. CANJA Cristina

ȚÎNTARU Loredana Roxana, an III

Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară

Prof.univ.dr.ing. PĂDUREANU Vasile

BACIU, Valentina an IV

Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism

Prof. univ.dr. ing ŢANE Nicolae

RĂDUCAN Mădălina Ioana, an III

Inginerie şi Management în Industria Turismului

Prof.univ.dr.ing. GRUIA Romulus

DRĂGĂNESCU Alexandra-Mădălina, an III

Master ZI

Eco-biotehnologii Agricole și Alimentare

Prof.univ.dr.ing. GRUIA Romulus

SOLOVĂSTRU Andreea Elena, an  II

 

Dezvoltarea și Optimizarea Sistemelor Tehnice și Tehnologice, Agroalimentare și Turistice

Prof.univ.dr.ing. PĂDUREANU Vasile

ANA Simina Alexandra,  an  II

 

Sisteme de Procesare si Controlul Calității Produselor Agroalimentare

Prof.univ.dr.ing. PĂDUREANU Vasile

MĂRGEAN Alina, an I

 

 

Data:24.10.2016                                                                                          Director Departament IMAT,

                                                                                                                 Prof. univ.dr. ing. PĂDUREANU Vasile