DEPARTAMENTUL 

 INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL ALIMENTAȚIEI ȘI TURISMULUI 

 

Membrii Consiliului Departamentului de Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului:

-     Prof.univ.dr.ing. Vasile PĂDUREANU – Director departament

-     Prof.univ.dr.habil.ing. Liviu GACEU

-     Șef lucr.univ.dr. vet. Gheorghe PUCHIANU

-     Șef lucr.univ.dr.ing. Diana FORIS

Program audiențe Director departament:

Joi, orele 12.00 – 14.00, sala RP1

Inscrierile în audiență se fac la tel. 0268 474 181,    0268 413 000   int.172    sau     e-mail: d-at@unitbv.ro