PROGRAME DE STUDIU

 

Licență – cu frecvenţă (zi) – 8 semestre (4 ani)

-     INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

-     INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI

-     INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

-     CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

-     ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE

-     MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURĂ   ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ


Master – cu fercvenţă (zi) – 4 semestre (2 ani)

-     DEZVOLTAREA ŞI OPTIMIZAREA SISTEMELOR TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE AGROALIMENTARE ŞI TURISTICE

       -     SISTEME DE PROCESARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE

-  MANAGEMENT IN OSPITALITATE ȘI ECO-AGROTURISM

- ECO-BIOTEHNOLOGII AGRICOLE ȘI ALIMENTARE


Domenii de doctorat:

     -     INGINERIE MECANICĂ

     -     INGINERIE ŞI MANAGEMENT