LEGENDA

               

              Consiliul facultăţii

               Prof. univ. dr. ing. CSATLOS Carol

                Prof. univ. dr. ing. PĂDUREANU Vasile

Şef lucr. dr. med. vet. ENACHE Dorin Walter

 Conf.univ.dr.ec. BOIAN Nicolae

 stud. SAMOILĂ Raisa

 stud. DUMITRACHE Florin

 

Decan: Prof. univ. dr. ing. CSATLOS Carol

 

Prodecan 1: Conf. dr. ing. COMĂNESCU Ioana Sonia- cercetare ştiinţifică

Prodecan 2: Conf. dr. ing. CANJA Cristina –activitate cu studenţii

Prodecan 3: atribuţii preluate de directorul de departament.

 

 

Comisia de disciplină

Prof.univ.dr.ing. ŢANE Nicolae

Prof.univ.dr.ing. GACEU Liviu

Şef lucr.dr.med.vet. ENACHE Dorin

 

CEAC Facultate: Şef.lucr. dr. Ing. CANJA Cristina

 

Comisia de selecţie şi recunoaştere a studiilor

   Prof.univ. dr. ing. CSATLOS Carol

   Prof. univ. dr. ing. PĂDUREANU Vasile

   Conf. dr. ing. COMĂNESCU  Ioana Sonia

 

Coordonator  Erasmus + : Conf. univ. dr. ing. COMĂNESCU Ioana Sonia

 

Responsabil BRME: sef lucr. dr. med. vet. ENACHE DorinWalter

 

Departament: Ingineria şi Managementul Alimentaţiei şi Turismului:

 

Director departament: Prof. univ. dr. ing. PĂDUREANU Vasile

 

Consiliul departamentului: Prof. univ. dr. ing. PĂDUREANU Vasile;

                                               Prof.univ. dr. ing. GACEU Liviu

                                               Şef. lucr. dr. med. vet. PUCHIANU Gheorghe ;

                                               Şef. lucr. dr.jr. FORIŞ Diana;

                                          


Membrii departamentului:

-         Cadre didactice:

Prof. univ. dr.  MARCULESCU Angela

Prof. univ. dr.ing GRUIA Romulus

Prof. univ. dr.ing CSATLOSCarol

Prof. univ. dr.ing TANENicolae

Prof. univ. dr.ing PADUREANUVasile

Prof. univ. dr.ing.habil. GACEULiviu

Prof. univ.dr.ing. THIERHEIMERWalter Wilhelm

Conf. univ. dr.ing.COMANESCU Ioana Sonia

Conf. lucr. dr. ing. CANJA Cristina Maria


Şef. lucr. dr.ing. BADARAU Carmen


Şef. lucr. dr. ENACHE Dorin Walter

sef. lucr. dr. NECULA Valentin

Şef lucr. dr. PUCHIANU Gheorghe


sef. lucr. dr. ing.DANILA Daniel Mihai

sef. lucr. dr. ing.OLADaniel Calin

Şef. lucr. dr.ec. FORIŞ Diana

Şef. lucr. dr.ing. CISMARU Laura

Conf. dr.ing.ec. BOIAN Nicolae

Asist. dr.ing. ORMENISAN Alexe Nicolae

Asist. dr. biol.GURZAUAnamaria

 

Cadre didactice cu contract pe perioda determinate(pensionari)

Prof. univ. dr.ing. POPESCUSimion

Prof. univ. dr.ing BRĂTUCUGheorghe   

Prof. univ. dr.ing RUSFlorean

 

-         Personal didactic auxiliar:

sing.TUDUCE Adrian

lab. TOMA Gina

munc. WELTHER Alexandru;

-         Secretariat departament

jur. POPA Ioana Iuliana

 

Secretariat facultate

Secretar Şef:

ing. MUNTEANU Mirela

Secretariat:

dr. ing. HODIRNĂU Elena

dr. fil. ŞOICASimona