Deşi tânără, Facultatea de Alimentaţie şi Turism s-a făcut repede cunoscută prin promovarea unui învăţământ modern şi dinamic, racordat la sistemul internaţional, într-unul din domeniile cele mai atrăgătoare şi mai importante în momentul de faţă: studiul alimentaţiei in armonie cu cel al industriei turismului şi ospitalităţii.

Este singura facultate din România care abordează unitar alimentaţia şi turismul intr-o viziune inginerească. Concomitent problematica este studiată şi din perspectiva managementului, îmbinând aspectele tehnice cu cele specifice gospodăririi activităţii, ca şi concept de afacere (inginerie economica), dar si in raport cu natura (ecoturismul etc.).

Calitatea vieţii fiecărei persoane, ca şi întreaga evoluţie a societăţii, depind de starea nutriţiei şi de sănătatea fizică şi psihică a omului. Lumea se confruntă astăzi cu o explozie demografică, concomitent cu o accentuare a deteriorării resurselor agricole şi alimentare la nivelul planetei. Securitatea alimentară, siguranţa alimentului, precum şi dezvoltarea intensivă a turismului reprezintă deci o provocare fără precedent în istorie. De aceea trebuie să fim pregătiţi în secolul al XXI -lea să facem faţă “avalanşei”reprezentate de ridicarea calităţii vieţii, mai precis legate de nevoile cantitative şi calitative alimentare şi nevoii tot mai mari ale oamenilor de a se reface fizic si psihic rapid şi agreabil prin vacanţe şi călătorii.

Ceea ce îşi propune Facultatea de Alimentaţie şi Turism este schimbarea opticii actuale şi abordarea turismului dincolo de sfera serviciilor şi anume din perspectiva producţiei, a tehnicii, a înlănţuirii de procese şi a creativităţii inginereşti.

Sintagma “alimentaţie şi turism” s-a materializat printr-o serie de programe de studii  cuprinzătoare pe trunchiul licenţă - masterat - doctorat, aşa încât cadrele didactice universitare care sunt reunite în cadrul facultăţii reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic şi divers, alcătuit majoritar din persoane cu experienţă, dar şi dintr-un grup de tineri entuziaşti. Aproape toţi membrii săi au doctoratul în domeniul pe care îl reprezintă.

Programele de studii derulate astăzi în facultate susţin misiunea de educaţie la nivel superior, de formare unor specialişti capabili prin profesionalismul lor să soluţioneze problematica complexă a alimentaţiei şi turismului. 

O parte din studenţii noştri reuşesc să îşi completeze studiile şi să realizeze schimburi de experienţă la universităţi renumite din Europa luând parte la programul de mobilităţi ERASMUS.

   Rezultatele sunt evidente prin integrarea absolvenţilor noştri în activităţi importante pentru dezvoltarea locală şi regională, mai ales în zonele montane şi premontane.

Programul ALUMNI scoate in evidenţă o bună asimilare şi implicare a absolvenţilor noştri în domeniile specifice producţiei de alimente, controlului acestora, dar şi în managementul unor locaţii turistice.

Rezultatele misiunii formative a absolvenţilor Facultăţii de Alimentaţie şi Turism reprezintă o creaţie tehnică şi tehnologică în producerea şi procesarea alimentelor, produselor agro-alimentare şi valorificarea resurselor naturale (module de producţie specifice agroturismului).

 Vă aşteptam să vă alăturaţi unei comunităţi de elită în care aveţi toate şansele realizării unei dezvoltări profesionale solide, a unei dezvoltări personale armonioase în domenii de mare viitor.