Facultatea de Alimentaţie si Turism  a fost înfiinţată în anul 2007 pentru a sintetiza într-o singura structura universitara coerentă si originală conceptul ”alimentaţie-turism”, din perspectiva ingineriei si managementului. Bazele acestei facultăţi au fost aşezate pe structura formelor de învăţământ superior existente din 1962 în domeniul maşinilor si echipamentelor din agricultură si respectiv din 1991 în domeniul echipamentelor şi tehnologiilor specifice industriei alimentare. Având în vedere că domeniul alimentaţiei  s-a dezvoltat continuu în ultimii ani, atât în activitatea de cercetare cât şi în cea didactică, a fost necesară lărgirea preocupărilor spre realităţile concrete ale Braşovului si ale regiunii de centru a ţării.

Ţinând seama de pitorescul zonei dat de Arcul Carpatic, care reprezintă un interes deosebit în turismul românesc, în anul 2006 au început demersurile pentru înfiinţarea unor programe de studii cu profil turistic.

Astfel, pe lângă consacratele programe de studii de licenţă acreditate, si anume, Maşini şi  Instalaţii pentru Agricultură si Industria Alimentară – MIAIA si Echipamente pentru procese industriale (din industria alimentară) EPI -(A), in anul 2007 au fost autorizate de către ARACIS alte trei programe de studii de licenţă de tip european,  la învăţământ de zi (de 4 ani), respectiv, Inginerie si Management in Alimentaţie publică şi Agroturism – IMAPA, Ingineria Produselor Alimentare (IPA) si Controlul si Expertiza Produselor Alimentare –CEPA. Un an mai târziu a fost autorizat un alt program de licenţă de 4 ani,cursuri de zi,Inginerie si Management in Industria Turismului - IMIT, primul de acest fel din România. 

           Începând cu anul 2009 s-a implementat sistemul  Bologna şi la studiile universitare de masterat, fiind acreditat programul de studii  masterale „Eco-biotehnologii în Agriculturăşi Alimentaţie” – EBAA. În anul 2011 s-a demarat un nou program masteral  denumit „Dezvoltarea şi Optimizarea Sistemelor Tehnice şi Tehnologice Agroalimentare şi Turistice”– DOSTAT. Ultimul program masteral poartă denumirea  „Sisteme de Procesare şi Controlul Produselor Agroalimentare” şi a fost acreditat în anul 2015.

          Şcoala noastră doctorală are o veche tradiţie în domeniul „Inginerie mecanică”iar din anul 2011 în cadrul facultăţii se derulează şi domeniul de „Inginerie şi Management”. Cele două domenii sunt coordonate de 6 cadre didactice,profesori universitari, care sunt conducătorii ştiinţifici ale acestor domenii. 

            În perspectivă se urmăreşte dezvoltarea colaborărilor interne şi internaţionale actuale, dar si extinderea acestora, cu scopul integrării Facultăţii de Alimentaţie şi Turism în structuri similare cu tradiţie din Europa şi nu numai.