Facultatea de Alimentatie si Turism > Studenti > Avizier
 
DESCHIDEREA  ANULUI  UNIVERSITAR   PENTRU   STUDENŢII   FACULTĂŢII   DE   ALIMENTAŢIE   ŞI TURISM,  VA  AVEA  LOC  ÎN  DATA DE  02 octombrie 2017, ORA 14, SALA MARELE AMFITEATRU, CORP "N" ( strada Posăvarului)
 
SESIUNE SPECIALA, 25 - 26 septembrie 2017

Studenţii care participa la aceasta sesiune vor intra in regim cu TAXA in anul universitar 2017/2018.
In aceasta sesiune pot participa doar studentii care depind de promovarea a maxim 2 examene.
Pentru a participa la aceasta "SESIUNE SPECIALA", studentii vor depune o cerere la decanat care va fi avizata de facultate.

PĂDUREANU Vasile - 26 sept 2017, ora 8, corp R
BOIAN Nicolae - 26 sept 2017, ora 8, corp R
COMĂNESCU Ioana - 25 sept 2017, ora 8, CP6
FORIŞ Diana - 25 sept 2017, ora 12, corp R
MĂZĂREL Adrian - 25 sept 2017 ora 12, corpR
RADOMIR I şi PROCA Al - 25 sept 2017, ora 10, CP6
VIŞA Maria - 25 sept 2017, ora 8 corp F
COMAN Gh, 22 sept 2017, ora 8.30, corp R sau 26 sept 2017, ora 18
CIOBANU Daniela, 25 sept 2017, ora 9, corp G
BUTNARIU Silviu, 26 sept 2017, ora 9, MA
HUMINIC Gabriela, 26 sept 2017, ora 8.30, HI32
CSATLOS Carol, 25 sept 2017, ora 10, corp R
TANE Nicolae, 26 sept 2017, ora 9, corp R
THIERHEIMER W, 25 sept 2017, ora 11, RII13
Sârbu Flavius, 25 sept 2017, ora 9, VP0A
ORMENIŞAN N, 25 si 26 sept 2017, ora 8, corp R

 
PLANIFICAREA SESIUNII DE EXAMENE AMÂNATE MEDICAL, septembrie 2017
PLANIFICAREA SESIUNII DE  RE-EXAMINARE, TOAMNĂ 2017
PLANIFICAREA SESIUNII DE TOAMNĂ 2017
 
Studenţii CREDITAŢI vor achita la casieria universităţii 100 lei pentru examenele planificate iarna şi 50 lei pentru examenele planificate vara. Examenele nepromovate din anul universitar 2016/2017 nu se platesc.
Student CREDITAT = student cu examen nepromovat din anul universitar anterior.
 

  ESTE DESCHISĂ  ÎNSCRIEREA PENTRU MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ  ÎN CADRUL PROGRAMULUI

 ERASMUS +,  IULIE - SEPTEMBRIE 2017.

STUDENȚII INTERESAȚI DE MOBILITATE DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI  SUNT RUGAȚI SĂ IA URGENT LEGĂTURA CU COORDONATORUL ERASMUS LA NIVEL DE FACULTATE 
 
 
 COLOCVIUL DE PRACTICĂ  - 2017, se va susţine după cum urmează:

  1. 1. Pentru studenţii care au efectuat stagiul de practică în timpul anului universitar, colocviul de practică se va susţine MIERCURI, 14 iunie 2017, ora 10, corp R.


  1. 2. Pentru studenţii care vor efectua stagiul de practică comasat la sfârşitul sesiunii de vară, colocviul de practică se va susţine MIERCURI, 20 septembrie 2017,
    ora 10, corp R.
 
PLANIFICAREA SESIUNII DE VARĂ - 2017
 
PROGRAMARE SESIUNE RESTANŢE an  IV licenţă şi an II master
 
PROGRAMARE SESIUNE an IV
 
PROIECT - Regulament Burse
Ordin MEN - criterii de acordare a burselor
Acte necesare pentru bursa socială 
Criterii de departajare in caz de medii egale 

 
Programul "EURO 200" pentru anul 2017
Adresa facultati
Adresa MEN
 
Trasee master 2016-2017
 
Medii si punctaje după sesiunea de iarna 2017
 
PLANIFICAREA SESIUNII de IARNA 2017
PLANIFICAREA CONSULTAŢIILOR PENTRU EXAMENELE DIN SESIUNEA DE IARNĂ  2017
 
Finalizare studii FEBRUARIE 2017 
Calendar       Acte necesare
 
Taxa anuală de școlarizare este în valoare  2500 lei. 
Până în data de 31 octombrie 2016 studenții cu taxă trebuie să achite jumătate din taxa de școlarizare. 
Tranșa a 2-a se va plati până în 31 martie 2017. Copie dupa chitanță se va depune la secretariatul facultății  sala RII1.
 
 În perioada 17.10.2016 - 21.10.2016 Biblioteca Universitătii ,,Transilvania” din Braşov aşteaptă cu deosebit interes înscrierea studenţilor de anul I de la facultatea dvs. Cu aceastã ocazie, personalul de specialitate oferã posibilitatea informării/instruirii noilor utilizatori în vederea cunoaşterii şi accesării tuturor serviciilor de bibliotecã.
 
 
Clasament BUGET-TAXĂ, an universitar 2016-2017. Eventuale sesizări se pot face la decanat, până vineri, 14 oct 2016.
 
Grupe an universitar 2016-2017 actualizat 10 oct 2016
 
În atenţia tuturor absolvenţilor promoţia 2016 !!!
Eliberarea adeverinţelor de studii se face după următorul program: 
LUNI - VINERI, orele 9-14. 
Sâmbăta şi duminica secretariatul facultăţii este închis. 
 

COLOCVIUL DE PRACTICĂ - 2016, se va sustine după cum urmează:

1. Sudenţi integralişti la sfârşitul sesiunii de vară 2016 şi cei care au efectuat practica în timpul anului, astfel:

vineri, 01 iulie 2016, IMAPA, IMIT, ora 11, corp R
 vineri, 01 iulie 2016, IPA, CEPA, EPI, MIAIA, ora 9, corp R
2. Alte categorii de studenţi: 14 septembrie 2016, ora 9, corp R
 
 
Tabel nominal cu studenţii care nu şi-au achitat integral taxa de şcolarizare
 
Tabel nominal cu studenţii care îndepliensc condiţiile privind acordarea de AJUTOR OCAZIONAL în semstrul II, 2015-2016
 
 AJUTOR FINANCIAR - EURO 200
Beneficiarii acestui program sunt studenţii în vârstă de până la 26 ani care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
 
 SESIUNEA CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2016
 
 
Toţi studenţii cu taxă au termen pentru plata tranşei a doua din taxa de şcolarizare ,  până în data de 30 MARTIE 2016. Taxa se achită la casieria de pe colina universităţii. Copie după chitanţă se va depune la dosarul studentului. În caz contrar, studenţii cu taxă vor fi exmatriculaţi pentru neplată.
 
Anunţ important pentru studenţii CREDITAŢI