Facultatea de Alimentatie si Turism > Studenti > Avizier

 
 
 
Conform Hotărârii Consiliului Facultății din data de 05 ianuarie 2018, s-a aprobat o sesiune suplimentară, numai pentru studenții din anul IV și numai pentru examenele nepromovate în sesiunea de iarnă.
Notele obținute în această sesiune nu vor fi luate în calcul pentru punctajele din semestrul 2 și nici la calculul mediei privind acordarea de burse în semestrul 2.

Programare sesiune specială, an IV:
Prof.dr.ing. Nicolae ȚANE: Luni, 19.02.2018, ora 9, RI2
Prof. dr.ing. G. HUMINIC: Miercuri, 21.02.2018, ora 8,30 HI33
Conf.dr.ing. C.M.CANJA: Miercuri, 21.02.2018, ora 8,30 corp R
Șef lucr.dr.ing. BLAJ: Miercuri, 21.02.2018, ora 9, corp R
Prof.dr.ing. V. PĂDUREANU: Marți, 20.02.2018, ora 16, corp R
Conf.dr. Nicolae BOIAN: Marți, 20.02.2018, ora 10, corp R

ALBU Nicolae: joi, 22.02.2018, ora 16, corp R. Numai pentru studenții restanțieri la LST, anul II IMIT 
 
 
 PLANIFICAREA SESIUNII DE IARNĂ 2018
 
Studenții înmatriculați la taxă în anul universitar 2017-2018, vor achita prima jumătate din taxa de școlarizare (1.400 lei) până la data de 10 noiembrie 2017.
Taxa se achită la casieria universității de pe colina universității, corp D.
Copii după chitanțe se vor depune la decanatul facultății.
Tranșa a doua din taxa de școlarizare se va achita până la data de 30 martie 2018.
Taxa anuală stabilită este în valoare de: 2.800 lei
 
 
Repartizare studenţi anul I - Limbi străine:  IMAPA  IMIT  IPA  CEPA
 
Declaratie facilitate transport RAT BV                Hotarare Consiliu Local, Transport in comun
 
ORAR semestrul I -  anul universitar 2017/2018 (modificat 03.11.2017)
 
Grupe anul 1
 
MEDII PUNCTAJE  an universitar 2016-2017    modificat  10 oct 2017
 
 
 

  ESTE DESCHISĂ  ÎNSCRIEREA PENTRU MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ  ÎN CADRUL PROGRAMULUI

 ERASMUS +,  IULIE - SEPTEMBRIE 2017.

STUDENȚII INTERESAȚI DE MOBILITATE DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI  SUNT RUGAȚI SĂ IA URGENT LEGĂTURA CU COORDONATORUL ERASMUS LA NIVEL DE FACULTATE