Foarte important  !!!

 Studenții bursieri sunt obligați să depună la Decanatul facultății sala RII1,  până în data de 10.11.2016, ora 12, un extras de CONT CARD pe numele lor, la una dintre următoarele bănci:  BCR, BRD, UNICREDIT, ING, TRANSILVANIA sau RAIFFEISEN.

Studenții care în anii universitari trecuți au beneficiat de burse, NU MAI TREBUIE să depună contul bancar, aceștia figurând deja în baza de date cu CONT de CARD.

Studenții care nu respectă termenul pentru depunerea contului de card nu vor intra în posesia burselor aferente lunii octombrie și noiembrie 2016 !!!

De asemenea, studenții orfani de unul sau ambii părinți, care nu au declarat acest lucru, sunt rugați să ducă de urgență la Decanat copie / copii xerox după certificatul(ele) de deces.

 
 Licență Burse merit         Licență Burse studiu        Licență Burse sociale
 Master Burse merit        Master Burse studiu        Master Burse sociale
 
Acte necesare in vederea acordarii de burse sociale
 
Regulament privind acordarea de burse 2016-2017
 
Criterii de acordare şi departajare