Facultatea de Alimentatie si Turism > Studenti > Finalizare studii > Diploma


 
 
Absolvenţii din alte promoţii care au promovat proba 1 (examenul scris) şi doresc recunoşterea notei obţinute, vor depune o solicitare în acest sens, pentru avizarea in Consiliul Facultăţii. Cererea se va depune cu cel putin 3 săptămâni înainte de susţinerea examenului de finalizare a studiilor.
 
 
Fişa evaluare Proiect     IMAPA    IMIT    IPA şi CEPA
Structura Proiect     IMAPA    IMIT    IPA    CEPA
Teme proiect diploma 2016 - 2017
Cerere proiect 2016 - 2017   Cererea se va depune la secretariatul departamentului IMAT pana in data de vineri, 14 octombrie 2016 de catre toti studentii din anul IV - licenta si studentii din anul II master. Stdentii care nu respecta termenul pentru depunerea cererii, vor fi repartizati in oficiu la temele ramase.
Repartizare proiect diploma si disertatie
Structura semestrului 2, an universitar 2016-2017 pentru anii terminali licenţă şi master
Calendar susţinere examen finalizare studii
Înscrieri examen finalizare studii
Acte necesare pentru inscrierea la examenul de finalizare a studiilor
Tematica examenului de diplomă / licenţă       IMAPA      IMIT     IPA     CEPA     EPI     MIAIA
 
 
FORMULARE  UTILE 
Coperta Proiect diplomă   ‫IMIT   IMAPA
Coperta Proiect diplomă   ‫IPA   CEPA 
Coperta Proiect diplomă   EPI   MIAIA
Fişa preliminară a proiectului de diplomă 
Fişa proiectului de diplomă
Fişa proiectului de disertaţie
Fisa preliminara a lucrarii de disertatie
Nota lichidare 
Cerere înscriere licenţă         Model completare cerere înscriere
Declaraţie plagiat