Facultatea de Alimentatie si Turism > Studenti > Finalizare studii > Disertatie


 
MASTERAT: Programarea susţinerii şi prezentării proiectului de disertaţie, iunie  2016   -   EBAA     DOSTAT
 
Absolvenţii altor promoţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă a examenului de licenţă într-o sesiune anterioară, vor depune în timp util o cerere prin care solicită recunoaşterea notei obţinute. Cererea va fi însoţită de chitanţa de plată, va fi analizată şi avizată în consiliul facultăţii.
 
Absolvenţii promoţia 2015 - LICENŢĂ şi MASTER, nu vor fi admişi să se prezinte în sesiunea de licenţă / disertaţie - iulie 2015, dacă profesorul coordonator al proiectului de diplomă nu acordă o notă preliminară privind elaborarea proiectului de diplomă. Această notă este necesară în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anul IV, respectiv anul II.
 
Structura semestrului 2, an universitar 2015-2016 pentru anii terminali licenţă şi master
Calendar examen finalizare studii - iulie 2016
Perioada de înscrieri examen finalizare studii - iulie 2016
Acte necesare pentru inscrierea la examenul de finalizare a studiilor - iulie 2016
Tematica examenului de diplomă / licenţă - iulie 2016      IMAPA      IMIT     IPA     CEPA     EPI     MIAIA
Repartizare proiect diploma si disertatie 
 
FORMULARE  UTILE 
Coperta Lucrare disertaţie  E‫EBAA   DOSTTAT
Fişa preliminară a  lucrării de disertaţie
Fişa proiectului de disertaţie
Nota lichidare 
Cerere înscriere licenţă
Declaraţie plagiat