Facultatea de Alimentatie si Turism > Studenti > Finalizare studii > LICENTA si MASTERAT


PLANIFICAREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ, FEBRUARIE  2018:
 Pentru toate programele de studii Proba 1 (examenul scris) se va susține în data de 07 februarie 2018, ora 10, corp R
 
Structura semestrului II, 2017-2018, an terminal, LICENȚĂ și MASTER

Examen finalizare studii februarie 2018

studii universitare de LICENȚĂ: Proba 1:   07februarie 2018
                                                  Proba 2:   08 februarie 2018

  studii universitare de MASTERAT:             08 februarie 2018

 

Acte necesare pentru înscriere
Calendarul înscrierilor
Cerere de înscriere
 Declarație privind originalitatea lucrării de diplomă
 
 
Repartizare proiecte diplomă 2018:    IMAPA     IMIT     IPA     CEPA     MIAIA
Cerere lucrare disertatie (master)
Cerere proiect diploma (licenţă)
Teme cadre didactice diploma disertatie 2017- 2018 IMAPA
Teme cadre didactice diploma disertatie 2017-2018 IMIT
Teme cadre didactice diploma disertatie2017-2018 IPA
Teme cadre didactice diploma disertatie 2017-2018 CEPA
Teme cadre didactice diploma disertatie 2017-2018 MIAIA
Teme cadre didactice diploma disertatie 2017-2018 DOSTTAT
Teme cadre didactice diploma disertatie 2017-2018 SPCCPA
 
Absolvenţii din alte promoţii care au promovat proba 1 (examenul scris) şi doresc recunoşterea notei obţinute, vor depune o solicitare în acest sens, pentru avizarea in Consiliul Facultăţii. Cererea se va depune cu cel putin 3 săptămâni înainte de susţinerea examenului de finalizare a studiilor.

 
Fişa evaluare Proiect     IMAPA    IMIT    IPA şi CEPA
Structura Proiect     IMAPA    IMIT    IPA    CEPA

Tematica examenului de diplomă / licenţă, valabilă pentru sesiunea vară 2017 și iarnă 2018:       IMAPA      IMIT     IPA     CEPA     EPI     MIAIA
 
 
FORMULARE NECESARE  pentru proiectele de diplomă / disertație
Coperta Proiect diplomă   IMAPA  IMIT
Coperta Proiect diplomă   ‫IPA   CEPA 
Coperta Proiect diplomă   EPI   MIAIA
Fişa preliminară a proiectului de diplomă 
Fişa proiectului de diplomă
Fişa lucrării de disertaţie
Fisa preliminara a lucrării de disertatie