RESPONSABILI PRACTICA STUDENȚILOR

 

Nr. ctr.

Programul de  studii

Nume și prenume responsabil practică

1.

Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară

Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLOS

2.

Echipamente pentru procese industriale (in industria alimentară)

Sef lucr. univ.dr.ing. Daniel DĂNILĂ

3.

Ingineria produselor alimentare

Asist univ.dr.ing. Nicolae ORMENIȘAN

4.

Controlul și expertiza produselor alimentare

Sef lucr.dr.med.vet. Dorin ENACHE

5.

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Conf.univ.dr. Ioana COMĂNESCU

6.

Inginerie și management în industria turismului

:ef lucr.dr. Diana FORIS

Coordonator practică facultate,

Conf.univ. dr. ing. Cristina Maria CANJA