TUTORII DE AN PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENȚĂ SI MASTERAT

A.  STUDII  UNIVERSITARE  DE  LICENTA


1. INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM

Nr. crt.

Anul de studii

Nume și prenume tutore

E-mail

 1  I Şef lucr.dr. Laura CISMARU          laura.cismaru@unitbv.ro 
 2  II Şef lucr.dr. Diana FORIŞ                 diana.foris@unitbv.ro 
 3  III Prof.dr.ing. Nicolae ŢANE nictan54@unitbv.ro 
 4  IV Prof.dr.ing. Liviu GACEU                gaceul@unitbv.ro


2. INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA  TURISMULUI

Nr. crt.

Anul de studii

Nume și prenume tutore

 E-mail

 5  I Şef lucr.dr. Laura CISMARU laura.cismaru@unitbv.ro  
 6  II Şef lucr dr. Diana FORIŞ diana.foris@unitbv.ro 
 7  III Prof.dr.ing. Nicolae ŢANE
nictan54@unitbv.ro  
 8  IV Prof.dr.ing. Liviu GACEU
 gaceul@unitbv.ro

        3. INGINERIA  PRODUSELOR  ALIMENTARE        

 Nr. crt.

Anul de studii

Nume și prenume tutore

 E-mail

 9  I Şef lucr.dr.ing. Daniel DĂNILĂ  daniladan@unitbv.ro
10  II Şef lucr.dr.chim. Carmen BĂDĂRĂU  carmen.badarau@unitbv.ro
11   III Conf.dr.ing. Ioana Sonia COMĂNESCU  ioanacom@unitbv.ro
12   IV Prof.dr.ing. Vasile PĂDUREANU  padu@unitbv.ro

 4. CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PRODUSELOR  ALIMENTARE

Nr. crt.

Anul de studii

Nume și prenume tutore

 E-mail

 13  I Şef lucr.dr.ing. Daniel DĂNILĂ
daniladan@unitbv.ro 
 14  II Şef lucr.dr.chim Carmen BĂDĂRĂU  carmen.badarau@unitbv.ro
 15  III Conf.dr.ing. Ioana Sonia COMĂNESCU
ioanacom@unitbv.ro 
 16  IV Prof.dr.ing. Vasile PĂDUREANU padu@unitbv.ro 

  5. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE  INDUSTRIALE

Nr. crt.

Anul de studii

Nume și prenume tutore

 E-mail

 17  II  Conf.dr.ing. Cristina Maria CANJA  canja.c@unitbv.ro
 18 IV  Conf.dr.ing. Cristina Maria CANJA  canja.c@unitbv.ro

    6. MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURĂ Ş INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Nr. crt.

Anul de studii

Nume și prenume tutore

 E-mail

 19  III  Prof.dr.ing. Carol CSATLOS  csk@unitbv.ro

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

1. DEZVOLTAREA ȘI OPTIMIZAREA SISTEMELOR TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE AGRICOLE ȘI TURISTICE

Nr. crt.

Anul de studii

Nume și prenume tutore

 E-mail

 1  I  Prof.dr.ing. Vasile PĂDUREANU  padu@unitbv.ro
 2  II  Prof.dr.ing. Nicolae ŢANE  nictan54@unitbv.ro

2. SISTEME DE PROCESARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Nr. crt.

Anul de studii

Nume și prenume tutore

 E-mail

 3  I  Prof.dr.ing. Carol CSATLOS  csk@unitbv.ro
 4  II  Prof.dr.ing. Nicolae ŢANE nictan54@unitbv.ro 

                                                           Prodecan cu studenţii Conf.univ.dr.ing. Cristina Maria CANJA 

Şef lucr.dr.chim. Carmen BĂDĂRĂU