2016

Fond de publicaţii:

742.852 volume, din care:

                   566.832 volume cărţi;

                       127.803 volume publicaţii periodice;

                       48.217 volume colecţii speciale.

  Alte documente de bibliotecă:

                      80.987  exemplare standarde;

                      22.036 exemplare descrieri de invenţii.

 Utilizatori înscrisi:

                      18.437 persoane

  Utilizatori activi:

                      6.208 persoane