Alte servicii

Multimedia

  • Printare: 0,50 lei/pag. A4
  • Scanare: 0,50 lei/pag. A4
  • Inscripționare CD/DVD: 3 lei/buc.
  • Fotocopii: 0,10 lei/pag.
 
Achiziție de publicații, la cerere

Este necesar un interval de minimum două săptămâni pentru elaborarea ofertelor de preț și lansarea comenzilor către distribuitori. La solicitarea achiziției publicațiilor în bibliotecă se ia în considerare termenul de achiziție – 4-6 săptămâni, astfel încât predarea facturilor la serviciul Contabilitate (al Universității) să nu depășească termenele limită de efectuare a plăților stipulate în proiecte și contracte. Facturile se vor primi odată cu recepția cărților, și tot atunci se efectuează înregistrarea facturii în Registrul de Mișcare a Fondului.

 

Împrumut interbibliotecar

Utilizatorii pot solicita împrumut de la alte biblioteci. Se pot împrumuta maximum trei cărți/reviste. Taxa este de 5 lei/publicație îmrpumutată + taxe poștale.
Solicitați împrumut interbibliotecar, printr-un email, la adresa cflorea@unitbv.ro.
În email trebuie să specificați: Numele, prenumele, calitatea (student, doctorand, cadru didactic), telefonul, instituția/facultatea, titlul cărții, autorul, editura, anul apariției și codul ISBN.

 

Traduceri

La Biblioteca Universității Transilvania din Brașov se pot solicita:

• Traduceri autorizate (diplome, certificate, contracte sau alte acte)
• Traduceri de texte științifice (din domeniul tehnic, juridic, economic, forestier, medical, literar etc.)

Tarife (fără TVA):

  • 12 lei/pagină (2.000 de semne) – grad scăzut de dificultate
  • 16 lei/pagină (2.000 de semne) – grad ridicat de dificultate
  • 20 lei/pagină (2.000 de semne) – în regim de urgență