Biroul de Proprietate Intelectuala > Posibilitati de protectie > Desene si modele industriale

DESENE SI MODELE INDUSTRIALE

Un desen industrial reprezintă aspectul unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textura şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia.

Modelul industrial reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia,redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textura şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Un produs poate fi orice obiect obţinut industrial sau artizanal, inclusiv piese concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare şi aranjamente, simboluri grafice şi caractere tipografice, fiind excluse programele de calculator.

Un desen înregistrat este un drept exclusiv acordat titularului, fiind un element esenţial în combaterea contrafacerii. Un desen este protejat pe o perioada iniţială de 5 ani de la data de depozit a cererii de înregistrare, cu posibilitatea de prelungire pe perioade de câte 5 ani, până la un termen de maxim 25 ani.

Pentru a proteja un desen neînregistrat nu este necesară depunerea unei cereri, însă, în practică titularul poate întâmpina serioase dificultăţi în a dovedi existenţa protecţiei. Un desen neînregistrat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea rezultat dintr-o copiere a acestuia. Dacă desenul rezultă dintr-o activitate creativă realizată independent de către un alt creator, nu este contrafacere. Desenul neînregistrat este protejat pe o perioada de 3 ani de la data la care desenul a fost divulgat pentru prima dată în cadrul Comunităţii.

 

Ce (nu) se poate înregistra:

Se asigură protecţie pentru un desen numai dacă acesta este nou şi are caracter individual. Un desen este considerat nou dacă înaintea sa nu s-a făcut public niciun desen identic:

- în cazul unui desen neînregistrat, înainte de data la care desenul pentru care se solicită protectie a fost făcut public pentru prima dată;

- în cazul unui desen înregistrat, înainte de data depunerii cererii de înregistrare a desenului pentru care se solicită protecţie sau, dacă se revendică o prioritate, de data de prioritate.

Se consideră că un desen are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat diferă de impresia produsă asupra aceluiaşi utilizator de orice alt desen care a fost făcut public.

Înregistrarea unui desen care face obiectul unei cereri de protecţie poate fi respinsă dacă acesta contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.